Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

950-17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Działalność kulturalna prowadzona na rzecz mieszkańców, w tym m.in.: działalność animacyjna i edukacyjna, wspieranie i promowanie talentów mieszkańców Słupska, wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
11 września 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie konkursowe
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
11 września 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
11 września 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
11 września 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
11 września 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4 -karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
11 września 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 - karta oceny mertytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
11 września 2017
Nazwa pliku:
950-17
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
25 września 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek