Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

149-20

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 2 - Partyzantów.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
27 lutego 2020
Nazwa pliku:
149-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
27 lutego 2020

148-20

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1030/PoM/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 października 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Raszyńskiej 4.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
27 lutego 2020
Nazwa pliku:
148-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
27 lutego 2020

147-20

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 328/PoM/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy Al. 3-go Maja 19-19a stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 lutego 2020
Nazwa pliku:
147-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 lutego 2020

146-20

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu planowanego do dofinansowania w ramach Funduszu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Kamila Korabowicz
Data publikacji:
21 lutego 2020
Nazwa pliku:
146-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Kamila Korabowicz
Data publikacji:
21 lutego 2020

145-20

W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
24 lutego 2020
Nazwa pliku:
145-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
24 lutego 2020
Nazwa pliku:
Zał
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
24 lutego 2020

144-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Borchardta, ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej przy ulicy Borchardta oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 lutego 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
21 lutego 2020
Nazwa pliku:
144-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 lutego 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
21 lutego 2020

143-20

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku przy ulicy Drewnianej

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2020
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
20 lutego 2020
Nazwa pliku:
143-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2020
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
20 lutego 2020

142-20

w sprawie wyznaczenia członków Komisji ds. Ciepłownictwa przy ENGIE EC Słupsk Sp. zo.o.
w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
21 lutego 2020
Nazwa pliku:
142-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
21 lutego 2020

141-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Miasta Słupska - obr.11, oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 443 o pow. 77 m2 położoną w Słupsku przy ulicy J. Fałata oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
20 lutego 2020
Nazwa pliku:
141-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
20 lutego 2020

140-20

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Jana Sobieskiego 19, Jana Sobieskiego 20, Jana Sobieskiego 21.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
27 lutego 2020
Nazwa pliku:
140-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
27 lutego 2020

139-20

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570, poz. 2020) na wyłonienie operatora projektu, któremu Miasto Słupsk zleci organizację konkursu dotacyjnego – regranting na mikrogranty dla słupskich grup nieformalnych na wspieranie inicjatyw młodzieżowych w zakresie kultury.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
139-20
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
Załącznik - Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
1 załącznik do zał.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
2 załącznik do zał.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 lutego 2020

138-20

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570, poz. 2020) na powierzenie wykonania w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn.W RYTMIE MIASTA - słupskie festiwale taneczne.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
138-20
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
Załącznik - Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
1 załącznik do zał.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
2 załącznik do zał.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
3 załącznik do zał.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 lutego 2020

137-20

w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na dyrektorów: Przedszkola Miejskiego nr 2 w Słupsku, Przedszkola Miejskiego nr 3 w Słupsku, Przedszkola Miejskiego nr 4 w Słupsku, Przedszkola Miejskiego nr 11 „Calineczka” w Słupsku, Przedszkola Miejskiego nr 12 „Niezapominajka” w Słupsku, Przedszkola Miejskiego nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” w Słupsku, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku, Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku, Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
137-20
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
19 lutego 2020

136-20

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
18 lutego 2020
Nazwa pliku:
136-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
18 lutego 2020

135-20

w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Słupsku jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok oraz prewspółczynnika za 2019 rok dla celów korekty podatku odliczonego w 2019 roku oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok oraz prewspółczynnika za 2019 rok do odliczenia podatku VAT w 2020 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
Zarządzenie 135
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
Załacznik Nr 1 do Zarządzenia 135
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
Załącznik do Załącznika Nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 135
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
Załącznik do Załącznika Nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
19 lutego 2020

134-20

w sprawie sprzedaży Jachtu GRYFITA, typu Opal III, rok budowy 1975, nr rejestracyjny PZ-475

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Cecylia Krzemińska
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
134-20
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Cecylia Krzemińska
Data publikacji:
18 lutego 2020
Nazwa pliku:
Załącznik 1-4
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Cecylia Krzemińska
Data publikacji:
18 lutego 2020

133-20

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
18 lutego 2020
Nazwa pliku:
133-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
18 lutego 2020

132-20

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
18 lutego 2020
Nazwa pliku:
132-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
18 lutego 2020

131-20

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Kierunek aktywność III", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
18 lutego 2020
Nazwa pliku:
131-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
18 lutego 2020

130-20

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu pn. "Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
18 lutego 2020
Nazwa pliku:
130-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
18 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek