Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

1387-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1387-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
23 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
23 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
23 stycznia 2018

1386-17

w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
23 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1386-17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
23 stycznia 2018
Nazwa pliku:
załączniki 1-6
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
23 stycznia 2018

1385-17

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Spokojnej 13 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1385-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
29 grudnia 2017

1384-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1592/3 w obr. 6 położoną w Słupsku przy ul. Starzyńskiego w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
10 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1384-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
10 stycznia 2018

1383-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Mikołaja Kopernika 34B.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
2 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1383-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
2 stycznia 2018

1382-17

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1382-17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
29 grudnia 2017

1381-17

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Sekretarz Miasta Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Wardowska-Puculek
Data publikacji:
2 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1381-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Sekretarz Miasta Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Wardowska-Puculek
Data publikacji:
2 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Sekretarz Miasta Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Wardowska-Puculek
Data publikacji:
29 grudnia 2017

1380-17

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Robert Biedroń- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1380-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Robert Biedroń- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Robert Biedroń- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
29 grudnia 2017

1379-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Grodzkiej 8.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1379-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 grudnia 2017

1378-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kołłątaja 16B.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1378-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 grudnia 2017

1377-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 60.904,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1377-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017

1376-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 232.431,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1376-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017

1375-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 152.480,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1375-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017

1374-17

w sprawie powołania Dyrektora instytucji artystycznej pn. Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
28 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1374-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
28 grudnia 2017

1373-17

w sprawie zgłoszenia do objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki Trzy Fale sp. z o.o.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1373-17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1372-17

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku do udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Gojzewska
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1372-17
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Gojzewska
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1371-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska - obr. 12 oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 157/1 o łącznej pow. 700 m² przy ul. I.J. Paderewskiego w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
28 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1371-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
28 grudnia 2017

1370-17

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1370 -17
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1369-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa mebli”.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1369-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1368-17

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – pracownia artystyczna”.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1368-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek