Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

293-20

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 107/PoM/2019 z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Wiejskiej 10 – Wiejskiej 11.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
27 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
293-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
27 kwietnia 2020

292-20

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 611/ZN/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 29.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
27 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
292-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
27 kwietnia 2020

291-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska w obr.13, oznaczonej jako część działki 164/6 o pow. 4,00 m2 położonej w Słupsku przy ulicy M. Mostnika w Słupsku.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
22 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
291-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
22 kwietnia 2020

290-20

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą w Słupsku na dz. nr 716/4, 724/12, 724/4 obręb 6, w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i śródmieścia Miasta Słupska” - w zakresie rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Nullo 3 i 4 oraz zaprojektowania i budowy baszty wraz z zabudową towarzyszącą”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
16 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
290-20
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
16 kwietnia 2020

289-20

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 174/PZN/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. ulg i umorzeń cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska oraz określenia regulaminu jej działania
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Zarządzenie 289-20
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
23 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Regulamin
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
23 kwietnia 2020

288-20

w sprawie wprowadzenia zasad obniżenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczpospolitej Polski stanu epidemii.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
14 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
288-20
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
14 kwietnia 2020

287-20

W sprawie określenia wysokości stypendium szkolnego.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Beata Frączek
Data publikacji:
17 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
287-20
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Beata Frączek
Data publikacji:
17 kwietnia 2020

286-20

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościuszki 3 w Słupsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
14 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
286-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
14 kwietnia 2020

285-20

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Krystian Kus
Data publikacji:
20 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
285-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Krystian Kus
Data publikacji:
20 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Zał.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Krystian Kus
Data publikacji:
20 kwietnia 2020

284-20

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Poznańskiej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Anna Chumek
Data publikacji:
10 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
284-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Anna Chumek
Data publikacji:
10 kwietnia 2020

283-20

w sprawie powołania składu komisji ds. ulg i umorzeń wierzytelności Miasta Słupska w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku oraz regulaminu jej działania.
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
14 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
283-20
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
14 kwietnia 2020

282-20

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 306.919,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
9 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
282-20
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
9 kwietnia 2020

281-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Miasta Słupska - obr.11, oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów jako działki nr: 447, nr 430 o łącznej pow. 391 m2 położone w Słupsku przy ulicy: J. Fałata i A. Grottgera oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
8 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
281-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
8 kwietnia 2020

280-20

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska - obr.17, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 725/51 o pow. 150 m2 położonej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
8 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
280-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
8 kwietnia 2020

279-20

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Trederowi – pełniącemu obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska związanego z wnioskowaniem na środki finansowe w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.


Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
7 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
279-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
7 kwietnia 2020

278-20

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Trederowi – pełniącemu obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska związanego z wnioskowaniem na środki finansowe w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
7 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
278-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
7 kwietnia 2020

277-20

w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za opracowanie koncepcji realizacji Celu strategicznego F.2 „Redukcja szkód u osób uzależnionych, niefunkcjonujących społecznie”, w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2019 – 2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji - Polityka Społeczna Słupsk 2025+

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
6 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 277/ZISS/2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
6 kwietnia 2020

276-20

w sprawie przekazania nieruchomości, położonej przy ul. Jaracza w Słupsku, do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku w administrowanie i zarządzanie


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
6 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
276-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
6 kwietnia 2020

275-20

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 18 obrębie ewidencyjnym miasta Słupska przy ul. Dębowej oznaczoną numerem działki 719 oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
15 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
275-20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
15 kwietnia 2020

274-20

W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
14 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
274-20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
14 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Załączniki 1-2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
14 kwietnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek