Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 5/2022 z dnia 30.06.2022 roku znak: GKiOŚ.ROŚ.6223.10.2022.MM - pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych PERLA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Europejskiej 10

data wystawienia: 4.07.2022 14:54
status: zamknięte

GKiOŚ.ROŚ.6223.10.2022.IŻOBWIESZCZENIENa podstawie art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję, że Prezydent Miasta Słupska wydał na wniosek podmiotu: decyzję Nr 5/2022 z dnia 30.06.2022 roku znak: GKiOŚ.ROŚ.6223.10.2022.MM w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej przy ul. Europejskiej 10 w Słupsku.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 221) Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 3), w dniach poniedziałek od godz. 7.30 do 16.30, wtorek-czwartek od godz. 7.30 do 15.30 oraz piątek od godz. 7.30 do 14.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Data publikacji niniejszego obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.
Informację o wydanej decyzji zamieszczono:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku

http://bip.um.slupsk.pl (zakładka ochrona środowiska)

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
4 lipca 2022
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
4 lipca 2022
Nazwa pliku:
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 5/2022 z dnia 30.06.2022 roku znak: GKiOŚ.ROŚ.6223.10.2022.MM - pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych PERLA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Europejskiej 10
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
4 lipca 2022
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
4 lipca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek