Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 47/11

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/11
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 czerwca 2022

Druk Nr 47/10

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/681/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/10
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
15 czerwca 2022

Druk Nr 47/9

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/602/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/9
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka pismo
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 czerwca 2022

Druk Nr 47/8

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szymańska
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/8
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szymańska
Data publikacji:
15 czerwca 2022

Druk Nr 47/7

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/7
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 4 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 6 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 6 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 8 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 8 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 9 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022

Druk Nr 47/6

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
10 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/6
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
10 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
10 czerwca 2022

Druk Nr 47/5

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/124/2019 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
10 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/5
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
10 czerwca 2022

Druk Nr 47/4

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022- 2030”

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
10 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
10 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
10 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju MOF Słupsk-Ustka 2022-2030
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
10 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju MOF Słupsk-Ustka 2022-2030
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
10 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju MOF Słupsk-Ustka 2022-2030
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
10 czerwca 2022

Druk Nr 47/3

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
8 czerwca 2022

Druk Nr 47/2

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
7 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
7 czerwca 2022

Druk Nr 47/1

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 maja 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
1 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Katarzyna Zabawa
Data aktualizacji:
9 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 maja 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
1 czerwca 2022

Druk Nr 46/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 maja 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
24 maja 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/18
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 maja 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 maja 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
24 maja 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 maja 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
24 maja 2022

Druk Nr 46/17

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 maja 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/17
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 maja 2022

Druk Nr 46/16

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXX/487/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 maja 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/16
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 maja 2022

Druk Nr 46/15

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 maja 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
24 maja 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/15
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 maja 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka pismo
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 maja 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
24 maja 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 maja 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
24 maja 2022

Druk Nr 46/14

w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie kamiennego obelisku z tablicą pamiątkową
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
13 maja 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/14
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
13 maja 2022

Druk Nr 46/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 maja 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
13 maja 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/13
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 maja 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
13 maja 2022

Druk Nr 46/12

w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 maja 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
13 maja 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/12
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 maja 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
13 maja 2022

Druk Nr 46/11

zmieniająca Uchwałę Nr XLV/663/22 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 3 i włączenia jej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku przy ul. Jana Sobieskiego 3.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 maja 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/11
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 maja 2022

Druk Nr 46/10

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 maja 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/10
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 maja 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek