Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 56/21

projekt apelu Rady Miejskiej w Słupsku w obronie Jana Pawła II
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data wytworzenia:
22 marca 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 marca 2023
Nazwa pliku:
projekt apelu
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data wytworzenia:
22 marca 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 marca 2023

Druk 56/20 - projekt wycofany

w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Linsztet
Data publikacji:
22 marca 2023
Informację zaktualizował:
Agnieszka Linsztet
Data aktualizacji:
29 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk 56/20
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Linsztet
Data publikacji:
22 marca 2023

Druk Nr 56/19

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/19
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 marca 2023

Druk Nr 56/18

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLVI/671/22 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/18
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 marca 2023

Druk Nr 56/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 marca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Waliszewska
Data aktualizacji:
28 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/17
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 marca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 marca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 marca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2023

Druk Nr 56/16

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/41/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
22 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/16
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
22 marca 2023

Druk Nr 56/15

w sprawie skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/15
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 marca 2023

Druk NR 56/14

w sprawie skargi na działanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/14
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 marca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
22 marca 2023

Druk Nr 56/13

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 marca 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
17 marca 2023
Informację zaktualizował:
Iwona Wojciechowska
Data aktualizacji:
27 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/13
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 marca 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
17 marca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 marca 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
27 marca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 marca 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
27 marca 2023

Druk 56/12

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Potęgowo związanych z korzystaniem z usług Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13 a
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
16 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk 56/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
16 marca 2023

Druk Nr 56/11

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
16 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/11
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 marca 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
16 marca 2023

Druk 56/10

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2023 - 2026
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
15 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/10
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
15 marca 2023

Druk Nr 56/9

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2023
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
15 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/9
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2023
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
15 marca 2023

Druk Nr 56/8

w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2023
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
15 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/8
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2023
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
15 marca 2023

Druk Nr 56/7

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 marca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
15 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/7
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 marca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
15 marca 2023

Druk Nr 56/6

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2023 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 marca 2023
Informację opublikował:
Natalia Tatysiuk-Moga
Data publikacji:
15 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/6
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 marca 2023
Informację opublikował:
Natalia Tatysiuk-Moga
Data publikacji:
15 marca 2023

Druk Nr 56/5

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 marca 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
14 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/5
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 marca 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
14 marca 2023

Druk Nr 56/4

w sprawie uchylenia uchwały Nr LX/923/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 października 2010 roku w sprawie podpisania przez Miasto Słupsk umowy partnerskiej o współpracy z miastem Eupatoria na Ukrainie

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka -Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
13 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/4
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka -Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
13 marca 2023

Druk Nr 56/3

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka -Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
13 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/3
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka -Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
13 marca 2023

Druk Nr 56/2

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka -Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
13 marca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 56/2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka -Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
13 marca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek