Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 47/24

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
27 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2022
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
27 czerwca 2022

Druk Nr 47/23

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o ustawienie na terenie Miasta większej ilości pojemników na odpady
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 czerwca 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 czerwca 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 czerwca 2022

Druk Nr 47/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
22 czerwca 2022

Druk Nr 47/21

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/21
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
22 czerwca 2022

Druk Nr 47/20

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/20
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
22 czerwca 2022

Druk Nr 47/19

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na działkach nr 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7 obr. 15 przy ulicy Gdańskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
23 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
23 czerwca 2022

Druk Nr 47/18

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/18
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
22 czerwca 2022

Druk Nr 47/17

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/17
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
22 czerwca 2022

Druk Nr 47/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/16
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka Nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka Nr 2 Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 czerwca 2022

Druk Nr 47/15

W sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
21 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/15
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
21 czerwca 2022

47/14

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
20 czerwca 2022
Nazwa pliku:
47/14
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2022
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
20 czerwca 2022

Druk Nr 47/13

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/527/21 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/13
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
15 czerwca 2022

Druk Nr 47/12

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 czerwca 2022

Druk Nr 47/11

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/11
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 czerwca 2022

Druk Nr 47/10

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/681/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/10
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
15 czerwca 2022

Druk Nr 47/9

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/602/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Paweł Mikulak
Data aktualizacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/9
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka pismo
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 czerwca 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 czerwca 2022

Druk Nr 47/8

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szymańska
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/8
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szymańska
Data publikacji:
15 czerwca 2022

Druk Nr 47/7

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/7
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 4 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 6 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 6 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 8 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 8 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 9 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2022

Druk Nr 47/6

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
10 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/6
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
10 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
10 czerwca 2022

Druk Nr 47/5

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/124/2019 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
10 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 47/5
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
10 czerwca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek