Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 4/16

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 czerwca 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
14 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/16
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 czerwca 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
14 czerwca 2024

Druk nr 4/15

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 czerwca 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
13 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk nr 4/15
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 czerwca 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
13 czerwca 2024

Druk nr 4/14

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Partyzantów i Stanisława Wyspiańskiego

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 czerwca 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
13 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk nr 4/14
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 czerwca 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
13 czerwca 2024

Druk Nr 4/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/717/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
13 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/13
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
13 czerwca 2024

Druk Nr 4/12

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/524/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
13 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
13 czerwca 2024

Druk Nr 4/11

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
12 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/11
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
12 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 maja 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
12 czerwca 2024

Druk Nr 4/10

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
12 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/10
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 czerwca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
12 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 maja 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
12 czerwca 2024

Druk Nr 4/9

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 czerwca 2024
Informację opublikował:
Agata Kaczmarowska
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/9
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 czerwca 2024
Informację opublikował:
Agata Kaczmarowska
Data publikacji:
11 czerwca 2024

Druk Nr 4/8

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/8
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
11 czerwca 2024

Druk Nr 4/7

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2023 rok
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/7
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie PMS absolutorium
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał. nr 1 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał. nr 2 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał. nr 3 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał. nr 4 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał. nr 5 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał. nr 6 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał. nr 7 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał. nr 8 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał. nr 9 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał. nr 10 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
zał. nr 11 do wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Kacper Moroz
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2024

Druk Nr 4/6

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
10 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
10 czerwca 2024

Druk Nr 4/5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 czerwca 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/5
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 czerwca 2024
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 czerwca 2024

Druk Nr 4/4

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Dwernickiego” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 czerwca 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
6 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/4
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 czerwca 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
6 czerwca 2024

Druk Nr 4/3

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza B” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 czerwca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
5 czerwca 2024
Informację zaktualizował:
Tomasz Stepnowski
Data aktualizacji:
6 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/3
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 czerwca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
6 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych projektu mpzp "Mickiewicza B" wraz z protokołami ze spotkania otwartego i dyżuru projektanta
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 czerwca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
6 czerwca 2024

Druk Nr 4/2

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima-B" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 czerwca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
5 czerwca 2024
Informację zaktualizował:
Marcin Palacz
Data aktualizacji:
6 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/2
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 czerwca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
5 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych projektu mpzp "Tuwima-B" wraz z protokołami ze spotkania otwartego i dyżuru projektanta
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 czerwca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
6 czerwca 2024

Druk Nr 4/1

w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
11 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
10 czerwca 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
11 czerwca 2024

Druk Nr 3/13

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 maja 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 3/13
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 maja 2024

Druk Nr 3/12

w sprawie petycji z dnia 16 maja 2024 r.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 maja 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 3/12
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 maja 2024

Druk Nr 3/11

w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 maja 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 3/11
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 maja 2024

Druk Nr 3/10

w sprawie uchylenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 maja 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
Druk Nr 3/10
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 maja 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
23 maja 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek