Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
8484Przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwacyjnych 7 sztuk podwójnej stolarki okiennej w Urzędzie Miejskim w SłupskuFirma Usługowa Sikorski Wiesław70 000,00 zł24.11.202224.11.2022
27.12.2022
AT.28/2022
8483Realizacja programu profilaktycznego pn. "Wolność siostro!"Słupski Ośrodek Kultury18 500,00 zł23.11.20221.11.2022
30.12.2022
Aneks nr 1 do porozumienia nr 10/ZiSS/2022
8482Zakup kwiatów dla Prezesa PGK Sp. z o. o. w Słupsku z okazji podpisania umowy dot. dofinansowania inwestycji pn. Budowa instalacji do fermentacji odpadów ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.Kwiaciarnia Lawendowa s. c.150,00 zł21.11.202221.11.2022
28.11.2022
GKiOŚ.RGOK.7003.33.2022.DS
8481Usługa ochroniarska podczas eventu profilaktycznego Mikołajki 2022Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS Sp. z o.o.1 476,00 zł18.11.20223.12.2022PR/01/11/2022
8480Aneks do Umowy nr 62/ZiSS/2022 na realizacje zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty w pracowni ceramicznej przy użyciu koła garncarskiegoStowarzyszenie Na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej POWIDOKI6 800,00 zł18.11.20221.09.2022
29.11.2022
Aneks nr 1 do Umowy nr 62/ZiSS/2022
8479dotacja celowa inwestycyjna dla Słupskiego Ośrodka Kultury na modernizację oświetlenia sali widowiskowejSłupski Ośrodek Kultury50 000,00 zł18.11.202218.11.2022
31.12.2022
36/WiP/DK/I/2022
8478Przekazanie środków finansowych z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na "Zakup obuwia do nowego wzoru umundurowania służbowego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" dla KM PSPKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej33 477,00 zł17.11.202217.11.2022
27.12.2022
291/2022
8477Przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwacyjnych głównych drzwi wejściowych do Ratusza Miejskiego w Słupsku.Firma Usługowa Sikorski Wiesław23 000,00 zł16.11.202216.11.2022
26.12.2022
AT.25/2022
8476usługa organizacji Trzeciego Teatralnego Festiwalu Scena WolnościNowy Teatr im. Witkacego100 000,00 zł15.11.202212.11.2022
27.11.2022
34/WiP/DK/2022
8475Organizacja imprezy - eventu profilaktycznego Mikołajki 2022Fundacja RAZEM25 000,00 zł15.11.20223.12.202297/ZiSS/2022
8474Świadczenie usług związanych z dostawą i dystrybucją węgla.WĘGLOKOKS157 636,80 zł14.11.202214.11.2022
31.05.2023
AT.24/2022
8473Przekazanie środków finansowych z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na "Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej" dla KM PSPKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej29 520,00 zł14.11.202214.11.2022
30.12.2022
280/2022
8472Plakaty kamienic słupskich w ozdobnych ramachDOMSAN Sylwia Tomczyk720,00 zł14.11.202214.11.2022
22.11.2022
E.RE.III.13.2022
8471Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022-2025"Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku263 838,47 zł10.11.202210.11.2022
30.01.2025
84/ZiSS/2022
8470Przygotowanie i przeprowadzenie programu artystycznego przez Agencję Impresaryjną DETE podczas eventu profilaktycznego Mikołajki 2022, który ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz negatywnych skutków przemocy w rodzinie, a także wzmocnienie czynników chroniących.Agencja Impresaryjna "DETE" Marcin Toboła Danuta Toboła Sp. cywilna5 999,94 zł9.11.20223.12.202296/ZiSS/2022
8469Realizacja zadania publicznego pn. "Doposażenie bieżącej działalności Stowarzyszenia Feniks Centrum Trzeźwości celem poszerzenia działań i rozwoju"Stowarzyszenie Feniks Centrum Trzeźwości22 810,00 zł9.11.20221.11.2022
31.12.2022
95/ZiSS/2022
8468Realizacja zadania publicznego pn. "Nowy Ja II".Stowarzyszenie Monar - Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku32 450,00 zł9.11.20221.11.2022
31.12.2022
ZiSS/ZiSS/2022
8467Realizacja zadania publicznego pn. Doposażenie Słupskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg" oraz prowadzenie Treningów Umiejętności SpołecznychSłupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie Krąg14 700,00 zł9.11.20221.11.2022
31.12.2022
93/ZiSS/2022
8466Prognoza skutków finansowych dla MPZP "Westerplatte-Dwernickiego" w SłupskuWycena Nieruchomości Barbara Świdurska2 900,00 zł7.11.20227.11.2022
10.11.2022
10/PP/2022
8465Realizacja dwudziestu dziewięciu profilaktycznych spotkań dla dzieci i młodzieży pn. "Mistrzem być! Mental."Marcin Paweł Prus44 400,00 zł7.11.20227.11.2022
31.12.2022
92/ZiSS/2022

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek