Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

595-04

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Szymanowskiego 6a-e, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

594-04

w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Ziemowita 3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

593-04

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk - działki nr 16 o pow. 2,7354 ha obr. 1 położonej w Słupsku przy rzece Słupi oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

591-04

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

590-04

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

589-04

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2004 rok.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

588-04

w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ulicy Jedności Narodowej nr 3 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

587-04

w sprawie : powołania Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o pobyt w mieszkaniu chronionym budynku „ Zielona Oaza” przy ul. Grzybowej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

586-04

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu pn. „Pomorskie – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Słupska” współfinansowanego w ramach Funduszu PHARE SSG 2002.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

585-04

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży , w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa , położonej w Słupsku w 10 obr. przy ul. Przemysłowej Nr 73A, oznaczonej numerem działki 228/7 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

584-04

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk - cz. działki nr 306/1 o pow. 120 m² obr. 6 położonej w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 45 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

583-04

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. Leśnej 7a, oraz ogłoszenie wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

582-04

w sprawie: oddania w użyczenie części nieruchomości należącej do Gminy Miejskiej Słupsk położonej w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku – obr.13, cz.dz.442/11 “WODOCIĄGOM SŁUPSK” Sp. z o.o., z przeznaczeniem na strefę ochronną hydrowęzłów.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

581-04

w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie, na okres od 01.08.2004r do 31.07.2006r, torów kolejowych zlokalizowanych na działkach 25/6 i 243/15w obrębie 11, stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk, położonych w Słupsku przy ul. Grottgera na rzecz Sydkraft EC Sp. z o.o. oraz Spółki Akcyjnej Newell Rubbermaid Poland.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

580-04

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2004 rok.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

579-04

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 12 obrębie geodezyjnym m. Słupska przy ulicy Paderewskiego 4, oznaczonej numerem działki 62 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

578-04

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Reja 42a, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

577-04

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 06 obrębie geodezyjnym m. Słupsk przy ulicy Armii Krajowej 37, oznaczonej numerem działki 806/2 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

576-04

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 13 obrębie geodezyjnym m. Słupska przy ulicy Długiej 43 oznaczonej numerem działki 94/1 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

575-04

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Reja 42a, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek