Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

168-24

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka Wojewódzka
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
168-24
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka Wojewódzka
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
1 marca 2024

167-24

W sprawie powołania Rady do spraw Programów Polityki Zdrowotnej z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Monika Cheba
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 167/2024
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Monika Cheba
Data publikacji:
1 marca 2024

166-24

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
166-24
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
1 marca 2024

165-24

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Trederowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska związanego z realizacją projektu partnerskiego złożonego w ramach naboru nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23 pn. „Aktywność IV”, który wybrany został do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027, Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
165-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
29 lutego 2024

164-24

w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli miejskich w okresie wakacyjnym 2024 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
164-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 lutego 2024

163-24

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/E/2024 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
163-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 lutego 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 lutego 2024

162-2024

w sprawie zmiany zarządzenia 270/GKiOŚ/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionego zarządzeniem Nr 206/GKiOŚ/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 marca 2023 roku ustalającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wdrażania uchwał antysmogowych.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 lutego 2024
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
29 lutego 2024
Nazwa pliku:
162-24
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 lutego 2024
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
29 lutego 2024

160-24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na powierzenie wykonania w 2024 roku zadania publicznego z zakresu kultury pn. „Muzyczny rozkwit młodzieżowy” wybranego do realizacji w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2024

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
160-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
załącznik do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
zał.nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
zał.nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
zał.nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
28 lutego 2024

159-24

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Trederowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w celu wyłaniania partnerów i aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach naboru wniosków nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet V Innowacje społeczne, Działanie 5.1 Innowacja społeczna (innowacyjne działania społeczne), ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 19.02.2024 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
159-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
28 lutego 2024

158-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
158-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
28 lutego 2024

157-24

w sprawie oddania w najem piwnicy położonej w Słupsku przy ul. Witolda Lutosławskiego 21 będącej własnością Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - MARTA MAKUCH Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
157-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - MARTA MAKUCH Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - MARTA MAKUCH Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
28 lutego 2024

156-24

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 111.305,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
27 lutego 2024
Nazwa pliku:
156-24
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
27 lutego 2024

155-24

Asysta techniczna elektronicznego systemu obiegu dokumentów i zintegrowanego systemu zarządzania gminą”.

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
27 lutego 2024
Nazwa pliku:
155-24
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
27 lutego 2024

154-24

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku”.

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 lutego 2024
Nazwa pliku:
154-24
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 lutego 2024

153-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
153-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024

152-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
152-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024

151-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
151-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
28 lutego 2024

150-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
150-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
28 lutego 2024

149-24

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Słupsku będącego własnością Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - MARTA MAKUCH Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
149-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - MARTA MAKUCH Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - MARTA MAKUCH Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
28 lutego 2024

148-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, położonego przy ul. Henryka Sienkiewicza 7, stanowiącego własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - MARTA MAKUCH Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
148-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - MARTA MAKUCH Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - MARTA MAKUCH Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
28 lutego 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek