Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

881-22

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nadania nazwy terenowi zieleni zlokalizowanemu na części działek ewidencyjnych nr 947, 950 i 951 w obrębie ewidencyjnym 10 Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 listopada 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 listopada 2022
Nazwa pliku:
881-22
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 listopada 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 listopada 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 listopada 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 listopada 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 listopada 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 listopada 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 2 - edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 listopada 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 listopada 2022

880-22

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 219, w obrębie ewidencyjnym 8 Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 listopada 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 listopada 2022
Nazwa pliku:
880-22
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 listopada 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 listopada 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 listopada 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 listopada 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 listopada 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 listopada 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 2 - edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 listopada 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 listopada 2022

879-22

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Słupska w 2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
24 listopada 2022
Nazwa pliku:
879-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 listopada 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
24 listopada 2022

878-22

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Data wytworzenia:
24 listopada 2022
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
25 listopada 2022
Nazwa pliku:
878-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Data wytworzenia:
24 listopada 2022
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
25 listopada 2022
Nazwa pliku:
załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Data wytworzenia:
24 listopada 2022
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
25 listopada 2022

876-22

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 123.642,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
23 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
23 listopada 2022
Nazwa pliku:
876-22
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
23 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
23 listopada 2022

875-22

w sprawie zmian w planie wydatków Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
22 listopada 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
22 listopada 2022
Nazwa pliku:
875-22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
22 listopada 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
22 listopada 2022

874-22

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Zakup licencji Oracle.

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
874-22
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
21 listopada 2022

873-22

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2023 roku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
873-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
Załącznik do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
Załacznik Nr 1 do załącznika do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
Załacznik Nr 2 do załącznika do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
21 listopada 2022

872-22

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
22 listopada 2022
Nazwa pliku:
872-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
22 listopada 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
22 listopada 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
22 listopada 2022

871-22

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 660/ZN/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 27, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
22 listopada 2022
Nazwa pliku:
871-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
22 listopada 2022

870-22

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
870-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
załącznik do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 listopada 2022

869-22

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
869-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
załącznik do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 listopada 2022

868-22

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
868-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
załącznik do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
21 listopada 2022

867-22

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
867-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 listopada 2022
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2022
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 listopada 2022

866-22

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 138.457,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
18 listopada 2022
Nazwa pliku:
866-22
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
18 listopada 2022

865-22

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 104.295,56 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00,,,* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
18 listopada 2022
Nazwa pliku:
865-22
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
18 listopada 2022

864-22

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 167.694,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
18 listopada 2022
Nazwa pliku:
864
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
18 listopada 2022

863-22

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 28.990,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
18 listopada 2022
Nazwa pliku:
863-22
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
18 listopada 2022

862-22

w sprawie powołania i nadania regulaminu Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
18 listopada 2022
Nazwa pliku:
862-22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 listopada 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
18 listopada 2022

861-22

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej działki nr 115/7 stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Marii Dąbrowskiej oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 listopada 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
18 listopada 2022
Nazwa pliku:
861-22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 listopada 2022
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
18 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek