Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

279-24

w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 116160G (ul. Niemcewicza) w Słupsku"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Chabros
Data publikacji:
12 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
279-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Chabros
Data publikacji:
12 kwietnia 2024

278-24

w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu "Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Chabros
Data publikacji:
12 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
278-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Chabros
Data publikacji:
12 kwietnia 2024

276-24

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
12 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
276-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
12 kwietnia 2024

275-24

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów dla środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
12 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
275-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
12 kwietnia 2024

274-24

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 146.230,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
12 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
274-24
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
12 kwietnia 2024

273-24

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Trederowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska związanego z realizacją Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku” na rok 2024, dofinansowanego w 80% z dotacji celowej budżetu państwa.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
10 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
273-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
10 kwietnia 2024

272-24

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.:" Strefa Sportu w Parku Kultury i Wypoczynku" - Słupski Budżet Obywatelski 2024"
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
10 kwietnia 2024
Informację zaktualizował:
Joanna Stosik
Data aktualizacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
272-24
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
11 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 - koncepcja
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
10 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 1.1 c.d - koncepcja
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
10 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 1.2 c.d - koncepcja
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
10 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 - formularz uwag
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Joanna Stosik
Data publikacji:
10 kwietnia 2024

271-24

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
12 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
271-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
12 kwietnia 2024

270-24

w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych”
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
10 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
270-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
10 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
10 kwietnia 2024

269-24

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2024 roku zadania publicznego pod nazwą „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” polegającego na organizacji wydarzenia integrującego osoby z niepełnosprawnościami i mieszkańców miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Bożena Mosionek
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
269-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Bożena Mosionek
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

268-24

w sprawie udzielenia Pani Aldonie Pląsce pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
268-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

267-24

w sprawie udzielenia Pani Jolancie Banaszkiewicz pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
267-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

266-24

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Domańskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
266-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

265-24

w sprawie udzielenia Pani Marcie Dyjas pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
265-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

264-24

w sprawie udzielenia Pani Beacie Wojteckiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 6 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
264-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

263-24

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Naprawskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 7 "Kolorowe Kredki" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
263-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

262-24

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 "Zamek Skarbów" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
262-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

261-24

w sprawie udzielenia Pani Annie Pączek pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
261-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
9 kwietnia 2024

260-24

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
260-24
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 - edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

259-24

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
259-24
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 - edytowalny
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek