Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

687-03

w sprawie:przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. ul. Reymonta 1, Solskiego 13 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

686-03

W sprawie ustalenia “Regulaminu wewnętrznego Wydziału Inwestycji Handlu i Usług “.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

685-03

w sprawie : nie wykonania prawa pierwokupu udziału wynoszącego 1/14 części nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Górnej.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

684-03

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2003 rok.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

683-03

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2003 rok.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

682-03

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2003 rok
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

681-03

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na opracowanie matrycy geodezyjnej dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gdańska IV” w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

680-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gdyńskiej 157 (działka nr 17/26), w celu poprawy warunków jej zagospodarowania oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

679-03

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. Kopernika oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

678-03

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Żeromskiego 4, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

677-03

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Jana III Sobieskiego 11, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

676-03

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Piotra Skargi 23, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

675-03

w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr316/GR/03 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26.05.2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Poznańskiej 6, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

674-03

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu użytkowego ) położonej w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 21, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

673-03

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego nr 1 przy ulicy Wiatracznej w Słupsku”.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

672-03

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2003 rok.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

671-03

w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyboru zwycięscy konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej, funkcjonalno – przestrzennej osiedla mieszkaniowego Sołdka – Herbsta w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

670-03

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością zakładu budżetowego pn.”Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Słupsku, ul. Szczecińska 99.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

669-03

w sprawie zmiany części Uchwały Nr 848/2001/O Zarządu Miasta Słupska z dnia 25.10.2001 r. w sprawie powierzenia nauczycielom zadań doradców metodycznych
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

668-03

w sprawie : wygaszenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Poniatowskiego nr 27 a,b,c.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek