Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

636-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie nieograniczonego przetargu ustnego części nieruchomości niezabudowanej, należącej do Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w Słupsku przy ul.11 Listopada – obr.10, cz.dz.11/41, pow.1200m² oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

635-03

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Słupsku przy ul. Sobieskiego 13.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

634-03

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Słupsku Panu Dariuszowi Dudzie.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

633-03

w sprawie: powołania komisji do likwidacji pieczątek wydziałowych i imiennych Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

632-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości należącej do Gminy Miejskiej Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Bora Komorowskiego oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

631-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miejskiej Słupsk położonego przy ul. Sportowej – obr.3, dz.257, dz.258, dz.259, cz.dz.260, cz.dz.186/31 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

630-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, należącej do Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Legionów Polskich - obręb 8, część działki 99/1 oraz ogłoszenia wykazu
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

629-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miejskiej Słupsk położonego przy ul. Podgórnej – obr.6, dz.776/2 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

628-03

w sprawie odwołania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Słupsku przy ul. Sobieskiego 13.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

627-03

w sprawie odwołania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego Nr 23 w Słupsku przy ul. Wazów 1a.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

626-03

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego Nr 23 w Słupsku przy ul. Wazów 1a.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

625-03

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Banacha (działka nr 430/15 i nr 430/16) oraz ogłoszenia wykazu
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

624-03

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jana Kazimierza 13 (działka nr 135), w celu poprawy warunków jej zagospodarowania oraz ogłoszenia wykazu
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

623-03

w sprawie: oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanych należących do Gminy Miejskiej Słupsk położonych w Słupsku przy ul. Morskiej – Poniatowskiego, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na przejściowe cele mieszkaniowe dla osób bezdomnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

622-03

w sprawie : nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jordana nr 18
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

621-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości należącej do Gminy Miejskiej Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Jana Kazimierza – obr.9, cz. dz.284/4 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

620-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kowalskiej 1 (działka nr 721/1), w celu poprawy warunków jej zagospodarowania oraz ogłoszenia wykazu
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

619-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości należącej do Gminy Miejskiej Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Nowobramskiej oraz ogłoszenia wykazu i ustalenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należącej do Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

618-03

w sprawie: zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 495/GR/03 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 lipca 2003 r. – wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gmi Miejskiej Słupsk, położonej w Słupsku przy ul. Drewnianej 11,oznaczonej numerem działki 563/1.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

617-03

w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz określenia procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Słupska na lata 2004-2007
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek