Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 6/3

w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2019-2030 dla Miasta Słupska i gmin, które zawarły z Miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 marca 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 marca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 6/3
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 marca 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 marca 2019

Druk 6/2

W sprawie zmiany uchwały Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wzgórzu” w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 marca 2019
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
13 marca 2019
Nazwa pliku:
Druk 6/2
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 marca 2019
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
13 marca 2019

Druk Nr 6/1

w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 marca 2019
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
11 marca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 6/1
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 marca 2019
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
11 marca 2019

Druk nr 5/21

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 lutego 2019
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
25 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 5/21
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 lutego 2019
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
25 lutego 2019

Druk nr 5/20

w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2019
Informację opublikował:
Anna Chumek
Data publikacji:
20 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 5/20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2019
Informację opublikował:
Anna Chumek
Data publikacji:
20 lutego 2019

Druk nr 5/19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dworzec” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2019
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
19 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 5/19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2019
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
19 lutego 2019

Druk Nr 5/18

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
19 lutego 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
19 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/18
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
19 lutego 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
19 lutego 2019

Druk Nr 5/17

w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Miasta Słupska w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2019
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
19 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2019
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
19 lutego 2019

Druk Nr 5/16

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
18 lutego 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/16
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
18 lutego 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 lutego 2019

Druk Nr 5/15

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
18 lutego 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/15
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
18 lutego 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 lutego 2019

Druk 5/14

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grottgera 13" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk 5/14
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
15 lutego 2019

Druk Nr 5/13

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/13
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 lutego 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
26 lutego 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 lutego 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
26 lutego 2019

Druk Nr 5/12

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/12
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk 5/11

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum-Południe D” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk 5/11
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk Nr 5/10

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/10
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk Nr 5/9

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/9
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk Nr 5/8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/8
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk Nr 5/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/7
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk Nr 5/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/6
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk nr 5/5 - wycofany

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Hubalczyków i ulicy Bukowej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
19 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 5/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Pismo dot. wycofania projektu uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lutego 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
19 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek