Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 8/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz.Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 maja 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
20 maja 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 8/7
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 maja 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
15 maja 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 maja 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
21 maja 2019

Druk Nr 8/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz.Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 maja 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
20 maja 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 8/6
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 maja 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
15 maja 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 maja 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
21 maja 2019

Druk Nr 8/5

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad
udzielania i rozmiaru obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
14 maja 2019
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
14 maja 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 8/5
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
14 maja 2019
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
14 maja 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 8/5 - autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
24 maja 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
17 maja 2019

Druk Nr 8/4

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Goliński- Z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 maja 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
20 maja 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 8/4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Goliński- Z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 maja 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
20 maja 2019

Druk Nr 8/3

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz nadania statutu

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2019
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
13 maja 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 8/3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 maja 2019
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
13 maja 2019

Druk Nr 8/2

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
10 maja 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
10 maja 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 8/2
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
10 maja 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
10 maja 2019

Druk Nr 8/1

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
6 maja 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 8/1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
6 maja 2019
Nazwa pliku:
Obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
6 maja 2019

Druk Nr 7/24

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/24
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 kwietnia 2019

Druk Nr 7/23

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Szewczuk
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/23
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Szewczuk
Data publikacji:
12 kwietnia 2019

Druk Nr 7/22

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/22
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
12 kwietnia 2019

Druk Nr 7-21

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Monika Rapacewicz
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7-21
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Monika Rapacewicz
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Monika Rapacewicz
Data publikacji:
12 kwietnia 2019

Druk Nr 7/20

w sprawie zadeklarowania włączenia się Miasta Słupska we wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
15 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/20
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
15 kwietnia 2019

Druk Nr 7/19

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/19
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 kwietnia 2019

Druk Nr 7/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 kwietnia 2019

Druk Nr 7/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
12 kwietnia 2019

druk Nr 7/16

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
druk Nr 7/16
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
12 kwietnia 2019

Druk Nr 7/15

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Hubalczyków i ulicy Bukowej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/15
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
12 kwietnia 2019

Druk Nr 7/14

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy Władysława Łokietka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/14
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
12 kwietnia 2019

Druk Nr 7/13

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy alei 3-go Maja 22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/13
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
12 kwietnia 2019

Druk Nr 7/12

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczytego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 16.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Anna Chumek
Data publikacji:
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Anna Chumek
Data publikacji:
12 kwietnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek