Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk nr 7/11

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2019 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
9 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 7/11
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
9 kwietnia 2019

Druk nr 7/10

w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
5 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 7/10
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
5 kwietnia 2019

Druk nr 7/9

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
5 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 7/9
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
5 kwietnia 2019

Druk Nr 7/8

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Ustka w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/8
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019

Druk Nr 7/7

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/7
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019

Druk Nr 7/6

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Główczyce w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/6
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019

Druk Nr 7/5

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Trzebielino w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/5
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019

Druk Nr 7/4

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Dębnica Kaszubska w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/4
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019

Druk Nr 7/3

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Lębork w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
druk 7/3
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019

Druk Nr 7/2

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Panią Krystyną Konieczną Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wytownie w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
2 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/2
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
2 kwietnia 2019

Druk Nr 7/1

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
oraz określenia granic ich obwodów
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 7/1
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2019

Druk Nr 6/12

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
19 marca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
20 marca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 6/12
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
19 marca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
20 marca 2019

Druk Nr 6/11

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 marca 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 marca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 6/11
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 marca 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 marca 2019

Druk Nr 6/10

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 marca 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 marca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 6/10
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego Joanna Moraczyńska
Data wytworzenia:
19 marca 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 marca 2019

Druk Nr 6/9

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
15 marca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 6/9
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
15 marca 2019

Druk Nr 6/8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
15 marca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 6/8
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
15 marca 2019

Druk Nr 6/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
15 marca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 6/7
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
15 marca 2019

Druk Nr 6/6

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2019
Informację opublikował:
Bogumiła Charzyńska
Data publikacji:
15 marca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 6/6
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 marca 2019
Informację opublikował:
Bogumiła Charzyńska
Data publikacji:
15 marca 2019

Druk Nr 6/5 - wycofany

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Słupska do wspólnej realizacji z Gminą Słupsk zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia DK 21 i DW 213 - opracowanie dokumentacji projektowej" oraz zawarcia umowy partnerskiej.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 marca 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 maja 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 6/5
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 marca 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 marca 2019
Nazwa pliku:
Wycofanie projektu uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 marca 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
21 maja 2019

Druk Nr 6/4

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 marca 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 marca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 6/4
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 marca 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 marca 2019
Nazwa pliku:
Obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 marca 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 marca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek