Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola Placówek Wsparcia Dziennego MOPR przeprowadzona przez pracowników WZiSS Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Słupsk
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
5 marca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Słupsk
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
5 marca 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Klaudiusz Dyjas Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
Data wytworzenia:
6 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
7 marca 2018

Kontrola przeprowadzona w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
26 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne WINB
Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
26 lutego 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne WINB
Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
26 lutego 2018

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Schiefelbein - podinspektor ds. ochrony zwierząt
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
27 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Kontrola z kontroli Schroniska dla Zwierząt w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Schiefelbein - podinspektor ds. ochrony zwierząt
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
23 lutego 2018

Kontrola stanu witraża przeprowadzona w Ratuszu, Pl. Zwycięstwa 3 w Słupsku przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Data wytworzenia:
12 lutego 2018
Informację opublikował:
Irena Mączka
Data publikacji:
29 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Data wytworzenia:
12 lutego 2018
Informację opublikował:
Irena Mączka
Data publikacji:
29 czerwca 2018
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Halina Subocz - Kierownik Referatu Zabezpieczenia Urzędu
Data wytworzenia:
12 lutego 2018
Informację opublikował:
Irena Mączka
Data publikacji:
29 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
19 lutego 2018

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Slupsku przez Najwyższą Izbę Kontroli

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
H. Świtoński, E. Gross
Data wytworzenia:
16 lutego 2015
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wniosek o przeprowadzenie kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Zdzisław Solowin
Data wytworzenia:
10 czerwca 2013
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
H. Świtoński, E. Gross
Data wytworzenia:
16 lutego 2015
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 marca 2015
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
Zawiadomienie NIK o posiedzeniu
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
A. Maciejski
Data wytworzenia:
31 marca 2015
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
6 lutego 2018

Dokumentacja z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Słupsku w 2017 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
Notatka służbowa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli 000590645000000
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 8
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 9
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 11
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 13
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 14
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 28
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 29
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 31
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 32
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 33
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 34
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 35
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 36 zastrzeżenia do protokołu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 37 ustosunkowanie się do zastrzeżeń
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 38
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź na wystąpienie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
Nakaz
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź na nakaz
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up.Prezydenta Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
29 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
5 kwietnia 2018

Kontrola przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku przez Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
18 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
18 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
18 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
18 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
18 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
18 stycznia 2018

Kontrola przeprowadzona w Slupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
10 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
15 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
10 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
15 stycznia 2018

Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przygotowania Miasta do Świat Bożego Narodzenia przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
28 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przygotowania Miasta do Świat Bożego Narodzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
15 stycznia 2018

Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie sposobu prowadzenia magazynu oraz procedury sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek drzew z terenów miejskich przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowis

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
28 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie sposobu prowadzenia magazynu oraz procedury sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek drzew z terenów miejskich.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
15 stycznia 2018

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
15 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
18 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
15 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
15 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
15 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
15 stycznia 2018

Kontrola przeprowadzona w Fundacji Indygo i Spółdzieli Socjalnej Indygo Inspiracje przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
15 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
15 stycznia 2018

Kontrola w PGM Sp. z o.o. w zakresie prawidłowości realizacji zamówień publicznych, przeprowadzona przez pracownika ZAWiK

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Mariola Spierewka - Spica
Data wytworzenia:
30 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
12 stycznia 2018
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Mariola Spierewka - Spica
Data wytworzenia:
30 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
12 stycznia 2018
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
12 stycznia 2018
Nazwa pliku:
odpowiedż na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Wach - Prezes Zarządu PGM Sp. z o.o
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
12 stycznia 2018

Kontrola Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Słupsku przeprowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Bogumiła Charzyńska - inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi; Magdalena Komorowska - podinspektor ds. gosp.odpadami komunalnymi
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
27 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli Nr 6/2017
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Bogumiła Charzyńska - inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi; Magdalena Komorowska - podinspektor ds. gosp.odpadami komunalnymi
Data wytworzenia:
19 grudnia 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
11 stycznia 2018

Kontrola Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Słupsku przeprowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Adam Sędzicki - inspektor ds. gosp. odpadami komunalnymi; Bogumiła Charzyńska - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Data wytworzenia:
27 lutego 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
27 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli Nr 1/2017
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Adam Sędzicki - inspektor ds. gosp. odpadami komunalnymi; Bogumiła Charzyńska - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Data wytworzenia:
20 marca 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
11 stycznia 2018

Kontrola przeprowadzona w Ośrodku Wsparcia Usług Społecznych prowadzonym przez Słupskie Koło Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta przez pracowników WZiSS Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
7 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 stycznia 2018

Kontrola przeprowadzona w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Katrograficznego w Gdańsku

Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
19 grudnia 2017
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 lipca 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
19 grudnia 2017
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 lipca 2018
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 stycznia 2018
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 lipca 2018

Kontrola Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Mieszkaniowej

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Anna Tomicka - Główny Specjalista
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
28 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Kontrola Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Anna Tomicka - Główny Specjalista
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
29 grudnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Centrum Inicjatyw Obywatelskich przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Kontrola przeprowadzona w Centrum Inicjatyw Obywatelskich przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Beata Macedońska - p.o. Dyrektora
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Beata Macedońska - p.o. Dyrektora
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 sierpnia 2018

Kontrola przeprowadzona w RRFSNT NOT w Słupsku przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Kontrola przeprowadzona w RRFSNT NOT w Słupsku przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Beata Macedońska - p.o. Dyrektora
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Beata Macedońska - p.o. Dyrektora
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
7 sierpnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek