Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w klubie dziecięcym "Edulandia" i w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Młyńskiej 4 przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
1 czerwca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
1 czerwca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018

Kontrola przeprowadzona w Klubie dziecięcym "Zuzia" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
1 czerwca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
1 czerwca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
14 maja 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
14 maja 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018

Kontrola w Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. przeprowadzona przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Adam Kiwior podinspektor ds. ochrony wód i gleby
Data wytworzenia:
10 lipca 2018
Informację opublikował:
Adam Kiwior
Data publikacji:
10 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół kontroli nr 1/2018
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Adam Kiwior podinspektor ds. ochrony wód i gleby
Data wytworzenia:
10 lipca 2018
Informację opublikował:
Adam Kiwior
Data publikacji:
10 lipca 2018

Kontrola przeprowadzona w Słupskim Towarzystwie Brydżowym przez Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Martyna Krawczyk
Data wytworzenia:
9 lipca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Martyna Krawczyk
Data wytworzenia:
9 lipca 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 lipca 2018

Kontrola przeprowadzona w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Słupskiego przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
21 maja 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
27 czerwca 2018
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
21 maja 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 czerwca 2018

Kontrola przeprowadzona w UM w Słupsku w dniach 16.06-27.09.2018 r. przez Departament Audytu Środków Publicznych dot. realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Departament Audytu Środków Publicznych, Wydział Terenowy Audytu w Gdańsku
Data wytworzenia:
13 czerwca 2018
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
13 grudnia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Departament Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu w Gdańsku
Data wytworzenia:
13 czerwca 2018
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
13 grudnia 2018

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Schiefelbein - podinspektor ds. zwierząt Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2018
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
27 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Schiefelbein - podinspektor ds. zwierząt Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2018
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
25 czerwca 2018

Kontrola przeprowadzoana w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickieiwcza w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zaqrządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 maja 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
4 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 maja 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
4 czerwca 2018

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Jana Pawła II 1A w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 maja 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 maja 2018

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Śmiechowska
Data publikacji:
14 maja 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Śmiechowska
Data publikacji:
14 maja 2018

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podtawowej nr 2 w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
22 marca 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
10 maja 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
22 marca 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
10 maja 2018
Nazwa pliku:
odpowiedż na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
10 maja 2018

Kontrola przeprowadzona w zakresie zasadności wydatków dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi w 2015 i 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
16 maja 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
7 maja 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
7 maja 2018

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Zespole Radców Prawnych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz Główny Specjalista i Grażyna Derdzińska Głowny Specjalista
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz Główny Specjalista i Grażyna Derdzińska Głowny Specjalista
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Małgorzata Ejsmont Koordynator Zespołu Radców Prawnych
Data wytworzenia:
29 marca 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
27 kwietnia 2018

Kontrola przeprowadzona w Mieszkaniu Treningowym TPBA przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
18 kwietnia 2018

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Śmiechowska
Data publikacji:
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Śmiechowska
Data publikacji:
18 kwietnia 2018

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz Główny Specjalista i Grażyna Derdzińska Głowny Specjalista
Data wytworzenia:
26 marca 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz Główny Specjalista i Grażyna Derdzińska Głowny Specjalista
Data wytworzenia:
26 marca 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
16 kwietnia 2018

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
9 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
4 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
9 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
4 kwietnia 2018

Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
9 marca 2018
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
27 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
9 marca 2018
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
15 maja 2018

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
30 listopada 2017
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
8 marca 2018
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
30 listopada 2017
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
8 marca 2018
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danielecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
8 marca 2018
Nazwa pliku:
odpowiedż na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak Zastępca Dyrektora WZNiB
Data wytworzenia:
12 lutego 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
8 marca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek