Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola Miasta Słupska przeprowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura WIOŚ w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Aleksandra Suliga - Starszy Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Delegatura w Słupsku
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli NR SLU245/2017
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Aleksandra Suliga - Starszy Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Delegatura w Słupsku
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik I
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Grabuszyńska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
31 marca 2010
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik II
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Grabuszyńska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
17 marca 2011
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik III
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Teresa Dobak - Zastępaca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
19 marca 2012
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik IV
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Teresa Dobak - Zastępaca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
21 marca 2013
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik V
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Grabuszyńska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
25 marca 2014
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik VI
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Maja Wawrowska - Kierownik Referatu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
31 marca 2015
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik VII
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Maja Wawrowska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 marca 2016
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik VIII
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Kierowniczka Referatu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
27 marca 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik IX
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik X
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Aleksandra Suliga - Starszy Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Delegatura w Słupsku
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Upowaznienie PWIOŚ
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Wiesława Woźnicka - Kierownik Działu Inspekcji Delegatury WIOŚ w Słupsku
Data wytworzenia:
30 października 2017
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
21 grudnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
31 października 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
18 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
31 października 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
18 grudnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej przez pracowników WZiSS Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Słupsk
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
7 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Słupsk
Data wytworzenia:
15 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
18 grudnia 2017

Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie utrzymania czystości i zieleni na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
15 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
28 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie utrzymania czystości i zieleni na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
15 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
14 grudnia 2017

Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie utrzymania mogił wojennych przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni
Data wytworzenia:
22 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
28 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie utrzymania mogił wojennych.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - podinspektor ds. ochrony zieleni Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
22 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
14 grudnia 2017

Kontrola przeprowadzona przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w związku z trwałością projektu pn. "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lok. Prog. Rewi. MS na lata 2009-2015"

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 listopada 2017
Informację opublikował:
Kamila Pytlik
Data publikacji:
18 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna nr 56/D/1/17/l
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 listopada 2017
Informację opublikował:
Kamila Pytlik
Data publikacji:
4 grudnia 2017

Kontrola podatkowa przeprowadzona w Mieście Słupsk przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku dot. prawidłowości rozliczenia z budżetem w zakresie podatku od towarów i usług

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku
Data wytworzenia:
3 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Szeligowska
Data publikacji:
3 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół kontroli podatkowej
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku
Data wytworzenia:
3 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Szeligowska
Data publikacji:
4 grudnia 2017

Kontrola przeprowadzona w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w latach 2014-2015 w Spółce z o.o. "Wodociągi Słupsk" przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 listopada 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 listopada 2017

Kontorla przeprowadzona w Niepublicznym Zespole Żłobkowo - Przedszkolnym EDULANDIA w Słupsku przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Aurelia Kapłon
Data wytworzenia:
24 listopada 2017
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
24 listopada 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Aurelia Kapłon
Data wytworzenia:
24 listopada 2017
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
24 listopada 2017

Kontrola przeprowadzona w przedszkolu, klubie dziecięcym "Edulandia" i w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Młyńskiej 4 przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
24 listopada 2017
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
24 listopada 2017
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
18 grudnia 2017
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia Wydział Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
12 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
18 grudnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocty Rodzinie przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
30 października 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
6 listopada 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
30 października 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
6 listopada 2017

Kontrola przeprowadzona w Klubie dziecięcym "Zuzia" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
9 października 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
9 października 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
18 października 2017

Kontrola zabytków ruchomych w Ratuszu Miejskim w Słupsku przeprowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwtora Zabytków

Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Data wytworzenia:
17 października 2017
Informację opublikował:
Irena Mączka
Data publikacji:
4 lipca 2018
Nazwa pliku:
16-2 Kontrola zabytków ruchomych w Ratuszu Miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Halina Subocz - Kierownik Referatu Zabezpieczenia Urzędu
Data wytworzenia:
17 października 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
12 lutego 2018
Nazwa pliku:
16-3 z dnia 04.12.2017 r.Polecenie wykonania zaleceń pokontrolnych
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Mazurkiewicz-Palacz - Wojewódzki Konserwator zabytków
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
12 lutego 2018
Nazwa pliku:
16-4 z 11.12.2017 PWKZ Zawiadomienie dot. włączenia do ewidencji zabytków ruchomych.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Mazurkiewicz-Palacz - Wojewódzki Konserwator zabytków
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
12 lutego 2018
Nazwa pliku:
16-4 z 21.12.2017 r. Odpowiedź UM na zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
12 lutego 2018
Nazwa pliku:
16-3 z dnia 18.12.2017 r.Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 grudnia 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
12 lutego 2018
Nazwa pliku:
16-3 z 17.01.2018 r. PWKZ Odpowiedż na pismo OU-RZU-I.4123.16.2017
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Halina Subocz - Kierownik Referatu Zabezpieczenia Urzędu
Data wytworzenia:
12 lutego 2018
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
12 lutego 2018
Nazwa pliku:
16-3 Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
19 lutego 2018
Nazwa pliku:
16-4 z dnia 17 stycznia 2018 r.Odpowiedż na pismo OU-RZU-I.4123.16.2017
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Halina Subocz - Kierownik Referatu Zabezpieczenia Urzędu
Data wytworzenia:
12 lutego 2018
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
14 lutego 2018
Nazwa pliku:
16-4 z dnia 9 lutego 2018 r. odpowiedx na pismo ZRD.5140.11-2.2017.KB
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
14 lutego 2018

Kontrola przeprowadzona w Straży Miejskiej w Słupsku przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego

Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Iwona Jakiel - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Data wytworzenia:
29 września 2017
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
7 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
Kontrola przeprowadzona w Straży Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Iwona Jakiel - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Data wytworzenia:
29 września 2017
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
12 października 2017
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich- Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
31 października 2017
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
10 listopada 2017
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia pokrontrolne
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Paweł Dyjas- Komendant Straży Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
10 listopada 2017
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
10 listopada 2017

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
12 września 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
12 października 2017
Nazwa pliku:
Protokól z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
12 września 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
12 października 2017

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna przy ul. Matejki 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
14 września 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
12 października 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
14 września 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
12 października 2017

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Schiefelbein - podinspektor ds. ochrony przyrody i zwierząt
Data wytworzenia:
2 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
27 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli Schroniska dla Zwierząt w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Schiefelbein - podinspektor ds. ochrony przyrody i zwierząt
Data wytworzenia:
2 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
4 października 2017

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Słupskuprzeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Schiefelbein - podinspektor ds. ochrony przyrody i zwierząt
Data wytworzenia:
25 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
27 czerwca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli Schroniska dla Zwierząt w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Schiefelbein - podinspektor ds. ochrony przyrody i zwierząt
Data wytworzenia:
25 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
4 października 2017

Kontrola pn. "Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w wybranych miastach województwa pomorskiego" przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez Najwyższą Izbę Kontroli

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
29 września 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
31 października 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne NIK
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Najwyższa Izba Kontroli
Data wytworzenia:
6 września 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
10 października 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
29 września 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
10 października 2017

Kontrola przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku przez Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
22 września 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
22 września 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
22 września 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
22 września 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
22 września 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
22 września 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek