Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XLIX/723/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2022 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
XLIX/723/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
29 września 2022

XLIX/722/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
3 października 2022
Nazwa pliku:
XLIX/722/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
3 października 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
3 października 2022

XLIX/721/22

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. H. Pobożnego 4 w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
3 października 2022
Nazwa pliku:
XLIX/721/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
3 października 2022

XLIX/720/22

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Na Wzgórzu 7 w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
3 października 2022
Nazwa pliku:
XLIX/720/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
3 października 2022

XLIX/719/22

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
28 września 2022
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
30 września 2022
Nazwa pliku:
XLIX/719/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
30 września 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
29 września 2022

XLIX/718/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/468/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
XLIX/718/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022

XLIX/717/22

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
XLIX/717/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022

XLIX/716/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/248/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
XLIX/716/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
29 września 2022

XLIX/715/22

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
3 października 2022
Nazwa pliku:
XLIX/715/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
3 października 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
3 października 2022

XLIX/714/22

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/602/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
3 października 2022
Nazwa pliku:
XLIX/714/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
3 października 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
3 października 2022

XLVIII/713/22

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na działkach nr 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7 obr. 15 przy ulicy Gdańskiej w Słupsku.Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
12 września 2022
Nazwa pliku:
XLVIII/713/22
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
12 września 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
12 września 2022

XLVIII/712/22

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 lipca 2022 r. zawierającej żądanie podjęcia przez Radę Miejską w Słupsku uchwały o wskazanej w petycji treści
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
16 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
XLVIII/712/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
16 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
16 sierpnia 2022

XLVIII/711/22

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
16 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
XLVIII/711/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
16 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
16 sierpnia 2022

XLVIII/710/22

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
16 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
XLVIII/710/2022
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
16 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
16 sierpnia 2022

Nr XLVII/709/22

w sprawie udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Nr XLVII/709/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 czerwca 2022

XLVII/708/22

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/708/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lipca 2022

XLVII/707/22

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/707/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 czerwca 2022

XLVII_706_22

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o ustawienie na terenie Miasta większej ilości pojemników na odpady
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/706/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
1 lipca 2022

XLVII/705/22

w sprawie wyrażenia woli wzniesienia pomnika
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/705/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 czerwca 2022

XLVII/704/22

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Wolska
Data aktualizacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/704/22
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
30 czerwca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek