Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

LVII/839/23

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i cięć technicznych drzew będących pomnikiem przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
LVII/839/23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
26 kwietnia 2023

LVII/838/23

w sprawie zmiany nazwy ulicy Zachodniej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
LVII/838/23
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
31 maja 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2023

LVII/837/23

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 11 w Słupsku z siedzibą przy ulicy Profesora Lotha 3 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
LVII/837/23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023

LVII/836/23

zmieniająca Uchwałę Nr IX/144/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Informację zaktualizował:
Andrzej Bekier
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
LVII/836/23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wniosek o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Wniosek o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
13 czerwca 2023

LVII/835/23

zmieniająca Uchwałę Nr IX/143/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Informację zaktualizował:
Andrzej Bekier
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
LVII/835/23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023

LVII/834/23

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/475/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
LVII/834/23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
27 kwietnia 2023

LVII/833/23

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-Zachód A” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
LVII/833/23
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
4 maja 2023

LVII/832/23

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska II” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
4 maja 2023
Informację zaktualizował:
Tomasz Stepnowski
Data aktualizacji:
14 lipca 2023
Nazwa pliku:
LVII/832/23
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik 1
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
14 lipca 2023

LVII/831/23

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kasztanowa"” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
eata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
LVII/831/23
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
eata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
eata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
4 maja 2023
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
eata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
4 maja 2023

LVII/830/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Słupska do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
LVII/830/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Radni Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
27 kwietnia 2023

LVII/829/23

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim dotyczącego współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
LVII/829/23
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
26 kwietnia 2023

LVII/828/23

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/676/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
25 lipca 2023
Nazwa pliku:
LVII/828/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
1 czerwca 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 lipca 2023

LVII/827/23

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
LVII/827/23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 kwietnia 2023

LVII/826/23

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
LVII/826/23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
27 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
27 kwietnia 2023

LVI/825/23

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/41/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 marca 2023
Nazwa pliku:
LVI/825/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 marca 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 marca 2023

LVI/824/23

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 marca 2023
Nazwa pliku:
LVI/824/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 marca 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 marca 2023

LVI/823/23

w sprawie skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 marca 2023
Nazwa pliku:
LVI/823/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczacy Komisji
Data wytworzenia:
22 marca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 marca 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsk
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 marca 2023

LVI/822/23

w sprawie skargi na działanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 marca 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsk
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 marca 2023

LVI/821/23

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
30 marca 2023
Informację zaktualizował:
Andrzej Bekier
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
LVI/821/23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
30 marca 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
30 marca 2023

LVI/820/23

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
29 marca 2023
Informację zaktualizował:
Tomasz Stepnowski
Data aktualizacji:
30 marca 2023
Nazwa pliku:
LVI/820/23
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
30 marca 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
29 marca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek