Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

LXIV/918/23

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 października 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
9 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXIV/918/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 października 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 października 2023

LXIV/917/23

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/91723
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023

LXIV/916/23

w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/916/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023

LXIV/915/23

w sprawie skargi na pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Słupsku oraz Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/915/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023

LXIV/914/23

w sprawie skargi na działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/914/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 października 2023

LXIV/913/23

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 5.8. "Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/913/23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
głosowanie
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
25 października 2023

LXIV/912/23

w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/912/23
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
26 października 2023

LXIV/911/23

w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/788/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/911/23
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
26 października 2023

LXIV/910/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/910/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
wyniki
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
26 października 2023

LXIV/909/23

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/812/23 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
25 października 2023
Informację zaktualizował:
Marek Pogodziński
Data aktualizacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/909/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
25 października 2023
Informację zaktualizował:
Marek Pogodziński
Data aktualizacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
25 października 2023
Informację zaktualizował:
Marek Pogodziński
Data aktualizacji:
26 października 2023

LXIV/908/23

w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2024 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/908/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
26 października 2023

LXIV/907/23

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 października 2023
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
24 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXIV/907/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
21 listopada 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
24 listopada 2023

LXIV/906/23

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 października 2023
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
24 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXIV/906/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
22 listopada 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
24 listopada 2023

LXIV/905/23

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Słupska „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/905/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
18 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 października 2023

LXIV/904/23

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Słupsk udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/904/23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
25 października 2023
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
25 października 2023

LXIV/903/23

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/468/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska zmienionej uchwałą Nr XLIX/718/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/468/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
26 października 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
9 listopada 2023
Nazwa pliku:
LXIV/903/23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
27 października 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
26 października 2023

LXIV/902/23

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/902/23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
26 października 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
26 października 2023

LXIV/901/23

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/901/23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 października 2023
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 października 2023

LXIV/900/23

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
27 października 2023
Nazwa pliku:
LXIV/900/23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
27 października 2023
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
27 października 2023

LXIII/899/23

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2024-2027 (wybór ławników odbył się w głosowaniu tajnym)
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 września 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 września 2023
Nazwa pliku:
LXIII/899/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 września 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 września 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek