Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XLVII/707/22

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/707/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 czerwca 2022

XLVII_706_22

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o ustawienie na terenie Miasta większej ilości pojemników na odpady
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/706/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
1 lipca 2022

XLVII/705/22

w sprawie wyrażenia woli wzniesienia pomnika
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/705/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 czerwca 2022

XLVII/704/22

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Wolska
Data aktualizacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/704/22
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
30 czerwca 2022

XLVII/703/22

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Maciej Araszkiewicz
Data aktualizacji:
7 września 2022
Nazwa pliku:
XLVII/703/22
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
30 sierpnia 2022
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 - jpg
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
7 września 2022

XLVII/702/22

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/702/22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
1 lipca 2022

XLVII/701/22

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/701/22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
1 lipca 2022

XLVII/700/22

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/527/21 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Małgorzata Marcinowicz
Data aktualizacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/700/22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
1 lipca 2022

XLVII/699/22

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/124/2019 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
Nr XLVII/699/22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
1 lipca 2022

XLVII/698/22

Stanowisko dotyczące działań Prezydenta Miasta Słupska w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Słupsku o zmianę granic administracyjnych Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Bożena Dacko
Data aktualizacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/698/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
30 czerwca 2022

XLVII/697/22

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
18 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/697/22
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
18 lipca 2022

XLVII/696/22

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022- 2030”

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Aleksandra Skóra
Data aktualizacji:
6 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/696/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Radni Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
6 lipca 2022

XLVII/695/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/695/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
30 czerwca 2022

XLVII/694/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szymańska
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/694/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szymańska
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szymańska
Data publikacji:
30 czerwca 2022

XLVII/693/22

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Roma Woźniak
Data aktualizacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/693/22
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
29 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
30 czerwca 2022

XLVII/692/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/692/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
30 czerwca 2022

XLVII/691/22

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/681/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Marta Horuń
Data aktualizacji:
19 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/691/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
8 lipca 2022
Nazwa pliku:
Dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego
Data wytworzenia:
14 lipca 2022
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
19 lipca 2022

XLVII/690/22

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Anna Orzeł
Data aktualizacji:
8 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/690/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
8 lipca 2022

XLVII/689/22

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Informację zaktualizował:
Anna Orzeł
Data aktualizacji:
8 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/689/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 czerwca 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
8 lipca 2022

XLVII/688/22

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/688/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek