Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XLI/607/22

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Ustka związanych z korzystaniem z usług Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13 a
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 stycznia 2022
Nazwa pliku:
XLI/607/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 stycznia 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 stycznia 2022

XLI/606/22

w sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2022 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 stycznia 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 stycznia 2022
Nazwa pliku:
XLI/606/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 stycznia 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 stycznia 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 stycznia 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 stycznia 2022

XL/605/22

w sprawie deklaracji Rady Miejskiej w Słupsku dla przyszłych mieszkańców Miasta z terenów określonych w uchwale Nr XXXIX/590/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
17 stycznia 2022
Nazwa pliku:
XL/605/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
17 stycznia 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
17 stycznia 2022

XL/604/22

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022
Nazwa pliku:
XL/604/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XXXIX/603/21

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
4 stycznia 2022
Nazwa pliku:
XXXIX/603/21
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
4 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
4 stycznia 2022

XXXIX/602/21

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
5 stycznia 2022
Nazwa pliku:
XXXIX/602/21
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
5 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Wynik głsowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
5 stycznia 2022

XXXIX/601/21

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XXXIX/601/21
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 grudnia 2021

XXXIX/600/21

w sprawie skargi na działanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 grudnia 2021
Nazwa pliku:
XXXIX/600/21
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 grudnia 2021

XXXIX/599/21

w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
14 lutego 2022
Nazwa pliku:
XXXIX/599/21
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
3 lutego 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
14 lutego 2022

XXXIX/598/21

w sprawie likwidacji Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego - Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz w sprawie dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Nazwa pliku:
XXXIX/598/21
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
29 grudnia 2021

XXXIX/597/21

w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Nazwa pliku:
XXXIX/597/21
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
29 grudnia 2021

XXXIX/596/21

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
XXXIX/596/21
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
31 grudnia 2021

XXXIX/595/21

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
XXXIX/595/21
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021

XXXIX/594/21

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXVI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
XXXIX/594/212
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021

XXXIX/593/21

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
XXXIX/593/21
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021

XXXIX/592/21

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
XXXIX/592/21
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 grudnia 2021

XXXIX/591/21

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022
Nazwa pliku:
XXXIX/591/21
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XXXIX/590/21

w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Nazwa pliku:
XXXIX/590/21
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 grudnia 2021

XXXVIII/589/21

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 grudnia 2021
Nazwa pliku:
XXXVIII/589/21
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 grudnia 2021

XXXVIII/588/21

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 grudnia 2021
Nazwa pliku:
XXXVIII/588/21
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 grudnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek