Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
8044Usługa zdalnej administracji środowiskiem Oracle OLVM.COIG SA45 756,00 zł22.12.20211.01.2022
31.12.2022
SRZP.35/2021
8043Umowa na usługi teleinformatyczne - Bramka SMS dla Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców na rok 2022Softika s.c.1 000,00 zł22.12.20211.01.2022
31.12.2023
418/2021
8042Sporządzenie dokumentacji z przebiegu prac wskazanych w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opracowanie wyników tych badań, na podstawie kierowania pracami i nadzoru, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności*2 450,00 zł22.12.202122.12.2021
31.12.2021
AT.47/2021
8041Przedmiotem umowy jest sukcesywny odbiór i trwałe niszczenie dokumentacji niearchiwalnejDokumenta Słupsk , ul. Zamiejska 19, 76-200 Słupsk19 000,00 zł21.12.20211.01.2022
31.12.2022
AT.48/2021
8040Przedmiotem umowy jest:
- sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników dla Urzędu Miejskiego w Słupsku zgodnych z przepisami rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.);
- odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych;
- użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne;
- przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania.
Zakład Produkcyjno-Usługowy ALKO, ul. Tuwima 23, 76-200 Słupsk190 042,75 zł21.12.20211.01.2022
31.12.2022
SRZP.33/2021
8039Przedmiotem umowy jest dostawa stołów sesyjnych do Urzędu Miejskiego w SłupskuGMG Meble Biurowe i Metalowe, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 5 lok. 32, 76-200 Słupsk16 098,24 zł21.12.202121.12.2021
18.01.2022
AT.50/2021
8038Przedmiotem umowy jest udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu DopłatBank Gospodarstwa Krajowego515 466,67 zł20.12.2021czas nieokreślonyBSK/21/21/0002266
8037Przedmiotem umowy jest udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu DopłatBank Gospodarstwa Krajowego114 422,16 zł20.12.2021czas nieokreślonyBSK/21/21/0002319
8036Bezgotówkowy zakup paliw płynnych oraz gazu skroplonego do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w SłupskuMazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA31 000,00 zł20.12.20211.01.2022
31.12.2022
AT.40/2021
8035Umowa dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w SłupskuOrange Polska S.A.28 950,00 zł20.12.20211.01.2022
31.12.2023
AT.46/2021
8034opłata z tytułu składki członkowskiej za 2022Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej"44 000,00 zł17.12.20211.01.2022
31.12.2022
43/2022
8033Przedmiotem niniejszej Umowy jest współpraca pomiędzy operatorem platform zakupowej a Zamawiającym w zakresie korzystania z usług w modelu chmurowym SaaSOpen Nexus Sp. z o.o.8 610,00 zł17.12.20211.01.2022
31.12.2022
SRZP.34/2021
8032świadczenie obsługi prawnej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w zakresie wykonywanych przez Urząd zadań w administracji samorządowej, w szczególności obsługi prawnej Rady Miejskiej w SłupskuKancelaria Radcy Prawnego Renata Czarnecka50 184,00 zł17.12.20213.01.2022
30.12.2022
1/BRM/2021
8031Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet.WMC Net. Sp. z o.o.24 000,00 zł16.12.20211.01.2022
31.12.2023
AT.RI.12/2021
8030Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na dokonaniu okresowej kontroli sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych w budynkach Miasta Słupska.Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Szymon Jakima, ul. Chabrowa 14, 76-200 Głobino3 075,00 zł16.12.202116.12.2021
30.12.2021
AT.51/2021
8029Dostęp do INFORLEXA i Dziennika Gazety PrawnejINFOR PL SA2 967,75 zł16.12.202116.12.2021E.RE.III.6.2021
8028dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł15.12.202115.12.2021
15.12.2026
95/GKiOŚ/2021
8027dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł15.12.202115.12.2021
15.12.2026
94/GKiOŚ/2021
8026dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł15.12.202115.12.2021
15.12.2026
93/GKiOŚ/2021
8025dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł15.12.202115.12.2021
15.12.2026
92/GKiOŚ/2021

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek