Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

17/15

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Armii Krajowej i Lipowej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
31 marca 2020
Nazwa pliku:
17/15
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
1 kwietnia 2020

Druk Nr 17/14

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
31 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/14
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 marca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
31 marca 2020

Druk Nr 17/13

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 marca 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
16 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/13
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 marca 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
16 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/13 - Wycofany
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
20 kwietnia 2020

Druk Nr 17/12

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 marca 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
16 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/12
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 marca 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
16 marca 2020

Druk Nr 17/11

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 marca 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/11 - Wycofany
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 marca 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 marca 2020
Nazwa pliku:
Pismo ws. wycofania projektu uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 marca 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 marca 2020

Druk Nr 17/10

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 marca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/10 - Wycofany
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 marca 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
25 marca 2020
Nazwa pliku:
Pismo ws. wycofania projektu uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 marca 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
25 marca 2020

Druk Nr 17/9

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 marca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/9 - Wycofany
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 marca 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
25 marca 2020
Nazwa pliku:
Pismo ws. wycofania projektu uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 marca 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
25 marca 2020

Druk Nr 17/8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 marca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
13 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/8 - Wycofany
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 marca 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
25 marca 2020
Nazwa pliku:
Pismo ws. wycofania projektu uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 marca 2020
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
25 marca 2020

Druk Nr 17/7

w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Słupska projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/208/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 marca 2020
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
13 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/7
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 marca 2020
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
13 marca 2020

Druk nr 17/6

w sprawie przyznania w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta
Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 marca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
13 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk nr 17/6
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 marca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
13 marca 2020

Druk Nr 17/5

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lęborskim w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
9 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/5
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
9 marca 2020

Druk Nr 17/4

w sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2020 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup separatora komórkowego na potrzeby Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
9 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/4
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 marca 2020
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
9 marca 2020

Druk nr 17/3

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 marca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
4 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk nr 17/3
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 marca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
4 marca 2020

Druk Nr 17/2

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska w 2020 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 marca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
4 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 17/2
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 marca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
4 marca 2020

Druk nr 17/1

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 marca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
3 marca 2020
Nazwa pliku:
Druk nr 17/1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 marca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
3 marca 2020

Druk Nr 16/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/17
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 lutego 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 lutego 2020
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 lutego 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 lutego 2020

Druk Nr 16/16

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/16
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 lutego 2020
Nazwa pliku:
projekt obwieszczenia
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 lutego 2020

Druk Nr 16/14

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 lutego 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/14
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 lutego 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 lutego 2020

Druk Nr 16/15

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 lutego 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/15
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 lutego 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 lutego 2020

Druk Nr 16/13

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lutego 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
17 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/13
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lutego 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
17 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek