Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 12/24

w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/24
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019

Druk Nr 12/23

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej - Zarządu Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/23
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019

Druk Nr 12/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019

Druk Nr 12/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przewlekłego załatwiania sprawy
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/21
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019

Druk Nr 12/20

w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Słupsku na kadencję 2020-2023
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 października 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 października 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 października 2019
Nazwa pliku:
kandydaci na ławników
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 października 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 października 2019

Druk Nr 12/19

w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku na kadencję 2020-2023
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 października 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/19
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 października 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 października 2019
Nazwa pliku:
kandydaci na ławników
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 października 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
24 października 2019

Druk Nr 12/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/18
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 października 2019

Druk Nr 12/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/17
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 października 2019

Druk Nr 12/16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/16
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 października 2019

Druk Nr 12/15

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Druk 12/15
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 października 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
28 października 2019

Druk Nr 12/14

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/14
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
18 października 2019

Druk Nr 12/13

w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/13
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 października 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
25 października 2019

Druk Nr 12/12

w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/12
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
18 października 2019

Druk Nr 12/11

w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 października 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
17 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/11
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 października 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
17 października 2019

Druk nr 12/10

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 października 2019
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
17 października 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 12/10
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 października 2019
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
17 października 2019

Druk Nr 12/9

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni I” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 października 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
17 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/9
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 października 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
17 października 2019

Druk Nr 12/8

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019 – 2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji – POLITYKA SPOŁECZNA SŁUPSK 2025+
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2019
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
16 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/8
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 października 2019
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
16 października 2019

Druk Nr 12/7

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 października 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
16 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/7
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 października 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
16 października 2019

Druk Nr 12/6

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 października 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
16 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/6
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsku
Data wytworzenia:
14 października 2019
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
16 października 2019

Druk Nr 12/5

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 października 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
14 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 października 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
14 października 2019
Nazwa pliku:
Wycofanie projektu uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 października 2019
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
21 października 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek