Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
8021dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł15.12.202115.12.2021
15.12.2026
89/GKiOŚ/2021
8020dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł15.12.202115.12.2021
15.12.2026
88/GKiOŚ/2021
8019dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł15.12.202115.12.2021
15.12.2026
87/GKiOŚ/2021
8018dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł15.12.202115.12.2021
15.12.2026
86/GKiOŚ/2021
8017Aneks nr 4 do umowy nr 40/ZiSS/2020 z dn. 18.12.2020r. dotyczącej świadczenia usługi w zakresie stwierdzenia zgonuCORONER Waldemar Golian107 289,00 zł15.12.202115.12.2021
31.12.2021
Aneks nr 4 do umowy nr 40/ZiSS/2020 z dn. 18.12.2020r.
8016Przedłużenie kontraktów serwisowych dla serwerów, macierzy oraz przełączników HPE dla Urzędu Miejskiego w Słupsku na kolejny rok.Koma Nord Sp. z o.o.22754,6914.12.20213.01.2022
3.01.2023
AT.RI.16/2021
8015dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł13.12.202113.12.2021
13.12.2026
84/GKiOŚ/2021
8014dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł13.12.202113.12.2021
13.12.2026
82/GKiOŚ/2021
8013dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł13.12.202113.12.2021
7.12.2026
81/GKiOŚ/2021
8012dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł13.12.202113.12.2021
13.12.2026
80/GKiOŚ/2021
8011Szkolenie w formie wideokonferencji w zakresie kwalifikacji przedsięwzięć w decyzjach środowiskowychEura Europejskie Centrum Edukacji290,00 zł13.12.202113.12.2021
31.12.2021
GKiOŚ.ROŚ-III.2403.14.2021
8010dotacja na realizację zadania inwestycyjnego" Doposażenie Państwowego Teatru Lalki Tęcza w sprzęt elektroakustyczny"Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku25 000,00 zł10.12.202110.12.2021
31.12.2021
52/I//Ku/2021
8009Zakup doposażenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku9 600,00 zł9.12.20217.12.2021
31.12.2021
17/ZiSS/2021
8008wykonanie sprawozdania za 2021 rok z realizacji uchwały Nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu zmienionej uchwałą nr 414/XXXIV/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.EKOSTRATEG4 059,00 zł8.12.20218.12.2021
27.03.2022
67/GKiOŚ/2021
8007dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł7.12.20217.12.2021
7.12.2026
79/GKiOŚ/2021
8006dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł7.12.20217.12.2021
7.12.2026
78/GKiOŚ/2021
8005dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł7.12.20217.12.2021
7.12.2026
77/GKiOŚ/2021
8004dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł7.12.20217.12.2021
7.12.2026
76/GKiOŚ/2021
8003dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł7.12.20217.12.2021
7.12.2026
74/GKiOŚ/2021
8002dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie polegające na zmianie sposobu ogrzewaniaosoba fizyczna3 000,00 zł7.12.20217.12.2021
7.12.2026
73/GKiOŚ/2021

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek