Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
6782w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska w Przedszkolach Miejskich.Miasto Słupsk778,75 zł. za jedno dziecko2.01.20201.01.2020
31.12.2020
Porozumienie Nr 1/PM/2020
6781w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska w Przedszkolach Niepublicznych.Miasto Słupsk554,13 zł. za jedno dziecko2.01.20201.01.2020
31.12.2020
Porozumienie Nr 1/PN/2020
6780w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska w Przedszkolach Niepublicznych.Miasto Słupsk554,13 zł. za jedno dziecko2.01.20201.01.2020
31.12.2020
Porozumienie Nr 1/PN/2020
6779w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska w Przedszkolach Niepublicznych.Miasto Słupsk554,13 zł. za jedno dziecko2.01.20201.01.2020
31.12.2020
Porozumienie Nr 1/PN/2020
6778w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska w Przedszkolach Miejskich.Miasto Słupsk778,75 zł. za jedno dziecko2.01.20201.01.2020
31.12.2020
Porozumienie Nr 1/PM/2020
6777w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska w Przedszkolach Niepublicznych.Miasto Słupsk554,13 zł. za jedno dziecko2.01.20201.01.2020
31.12.2020
Porozumienie Nr 1/PN/2020
6776w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska w Punktach Przedszkolnych.Miasto Słupsk239,65 zł. za jedno dziecko2.01.20201.01.2020
31.12.2020
Porozumienie Nr 1/PP/2020
6775Mycie samochodów osobowych Urzędu MiastaAuto-Myjnia Jacek Turzyński ul. Poprzeczna 5,76-200 Słupsk4 950,00 zł2.01.20202.01.2020
31.12.2020
AT.5/2020
6774Obsługa szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów - Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.dane osobowe wyłączone3 600,00 zł2.01.20202.01.2020
31.12.2020
USC.2.2020
6773Obsługa szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów - Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.dane osobowe wyłączone3 600,00 zł2.01.20202.01.2020
31.12.2020
USC.1.2020
6772prowadzenie dyżurów interwencyjno wspierających i psychoedukacyjnej grupy wsparcia w Punkcie TAMA dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.Terapia Poradnictwo Profilaktyka Małgorzata Rudzka, Słupsk76 300,00 zł31.12.20192.01.2020
30.12.2020
40/ZiSS/2019
6771na świadczenie usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z czujników do pomiaru jakości powietrzaGlobal Innovative Solutions Katarzyna Burda – Świerz "Syngeos"4 981,56 zł31.12.20191.01.2020
31.12.2020
77/GKIOŚ/2019
6770dokonywanie przez wykonawcę tłumaczeń w polskim języku migowym, umożliwiający obsługę w Urzędzie Miejskim osób niesłyszących, słabosłyszącychKrystyna Czyżyk70,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia31.12.20191.01.2020
31.12.2020
7/ZKO/2019
6769usługa odbioru korespondencji i transportu do placówki pocztowej "Usługa Poczta Firmowa"Poczta Polska Spółka Akcyjna3 400,00 zł31.12.20191.01.2020
31.12.2020
ID 434611/G
6768Odnowienie podpisu kwalifikowanegoKrajowa Izba Rozlieczeniowa S.A.195,57 zł30.12.20196.01.2020
6.01.2022
AT.RI.II.2600.53.2019
6767Zapewnienie czasowego schronienia oraz tymczasowych miejsc noclegowych osobom poszkodowanym, które w wyniku wystąpienia sytuacji bądż zdarzeń kryzysoweych na terenie miasta Słupska, zostaly czasowe pozbawione miejsca zamieszkania lub potrzebują schronienia z innych względów.Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji30.12.2019czas nieokreślonyPorozumienie
6766świadczenie obsługi prawnej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w zakresie wykonywanych przez Urząd zadań w administracji samorządowej, w szczególności obsługi prawnej Rady Miejskiej w SłupskuKancelaria Radcy Prawnego Renata Czarnecka50 184,00 zł30.12.20191.01.2020
31.12.2020
3/BRM/2019
6765Świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu wspólnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sadowych na potrzeby Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku.Profilaktyka, Konsultacje,Terapia Julita Nowikow-Szaniawska Słupsk20 000,00 zł27.12.20191.01.2020
31.12.2020
39/ZiSS/2019
6764Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dla społeczności lokalnej w 2020 r.Słupskie Biuro Porad Obywatelskich128 040,00 zł27.12.20192.01.2020
31.12.2020
ZKO-OU.II.5380.20.2019
6763Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta SłupskaMariusz Przewrocki12 012,00 zł27.12.20192.01.2020
31.12.2020
ZKO-OU.II.5380.20.2019

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek