Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku przez zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
20 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
20 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku przez zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
21 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
21 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 11 w Słupsku przez zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
20 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
20 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku przez zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
20 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
20 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku przez zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
19 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
19 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku przez zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
19 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
19 grudnia 2018
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
9 stycznia 2019
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
23 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
9 stycznia 2019
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
22 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
9 stycznia 2019
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
22 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku przez Pomorski Urząd Wojewódzki

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
17 stycznia 2019
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
17 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
17 stycznia 2019
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
17 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
17 stycznia 2019
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
17 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej przez Wydział Polityki Transportowej

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Karolina Rutkowska-Kmiecik wz. Dyrektora Wydziału Polityki Transportowej
Data wytworzenia:
21 grudnia 2018
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
15 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Karolina Rutkowska-Kmiecik wz. Dyrektora Wydziału Polityki Transportowej
Data wytworzenia:
21 grudnia 2018
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
15 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Patrycja Kaczmarek - podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2018
Informację opublikował:
Patrycja Kaczmarek
Data publikacji:
14 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Patrycja Kaczmarek - podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
21 grudnia 2018
Informację opublikował:
Patrycja Kaczmarek
Data publikacji:
14 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
27 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
11 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
27 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
11 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w Przychodni Centrum Zdrowia SALUS przy ul. Szafranka 10 w Słupsku z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej (szczepienia HPV) przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku


Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 stycznia 2019
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
8 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
8 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w siedzibie Integracyjnego Klubu Sportowego "ZRYW" w Słupsku przez pracownice Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
7 stycznia 2019
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
7 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
2 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
2 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 stycznia 2019
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - Główny Specjalista , Grażyna Derdzińska - Gówny Specjalista
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 stycznia 2019
Nazwa pliku:
zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojwódzka
Data wytworzenia:
23 listopada 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 stycznia 2019
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
p.o. DYREKTORA WDiKS Beata Macedońska
Data wytworzenia:
19 grudnia 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 stycznia 2019

Kontrola zadania "Sabat z Triną Papisten" realizowanego przez Fundację Indygo przeprowadzona przez Dyrektora Wydziału Kultury

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska - Dyrektorka Wydziału Kultury
Data wytworzenia:
18 grudnia 2018
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
28 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska - Dyrektorka Wydziału Kultury
Data wytworzenia:
18 grudnia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Mijewska
Data publikacji:
31 grudnia 2018

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier - inspektor ds. infrastruktury oświaty oraz analizy kosztów utrzymania
Data wytworzenia:
27 grudnia 2018
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
28 grudnia 2018
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier - inspektor ds. infrastruktury oświaty oraz analizy kosztów utrzymania
Data wytworzenia:
27 grudnia 2018
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
28 grudnia 2018

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 1 im. H.Sienkiewicza w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier - inspektor ds. infrastruktury oświaty oraz analizy kosztów utrzymania
Data wytworzenia:
19 grudnia 2018
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
28 grudnia 2018
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier - inspektor ds. infrastruktury oświaty oraz analizy kosztów utrzymania
Data wytworzenia:
19 grudnia 2018
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
28 grudnia 2018

Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
5 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
21 grudnia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
5 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
21 grudnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek