Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

XL/576/13

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Publikacja: Dz.Urz.2013, poz.3557 z dnia 15.10.2013 r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
25 września 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
15 października 2013

XXXVI/521/13

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 maja 2013
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
19 czerwca 2013

XXXVI/519/13

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/853/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2013
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
8 lipca 2013

XXXVI/516/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kołobrzeska-A" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdziasław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2013
Informację opublikował:
Grażyna Abramczuk
Data publikacji:
13 czerwca 2013
Informację zaktualizował:
Grażyna Abramczuk
Data aktualizacji:
14 czerwca 2013

XXXVI/512/13

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 maja 2013
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
3 czerwca 2013
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
14 czerwca 2013

XXXVI/511/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2013
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
3 czerwca 2013
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
14 czerwca 2013

XXXVI/510/13

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 – 2016”
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2013
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
3 czerwca 2013
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
14 czerwca 2013

XXXVI/509/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 – 2016”
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2013
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
3 czerwca 2013
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
14 czerwca 2013

XXXV/495/13

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXII/434/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2013
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
25 kwietnia 2013
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
14 czerwca 2013

XXXIV/483/13

uchylenia uchwały Nr XXIX/336/96 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie zasad sprzedaży i zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 marca 2013
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
28 marca 2013
Informację zaktualizował:
Iwona Jakiel
Data aktualizacji:
14 czerwca 2013

XXXIV/475/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jagiellońska” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 marca 2013
Informację opublikował:
Paweł Pławski
Data publikacji:
28 marca 2013

XXXIV/472/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/435/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zamieszkałej.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 marca 2013
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
28 marca 2013

XXXIII/453/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fałata” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
1 marca 2013
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
1 marca 2013
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
14 czerwca 2013

XXXIII/452/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2013
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
28 lutego 2013
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
14 czerwca 2013

XXXIII/451/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejtana” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2013
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
28 lutego 2013
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
14 czerwca 2013

XXXII/446/13

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
31 stycznia 2013

XXXII/441/13

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Publikacja:Dz.Urz.2013. poz.1258 z dnia 05.03.2013
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
14 czerwca 2013

XXXII/435/13

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
1 lutego 2013
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
14 czerwca 2013

XXX/428/12

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI/573/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta Słupska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz.Urz.2013.poz.252 z dnia 10.01.2013

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 czerwca 2013

XXX/427/12

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Publikacja: Dz.Urz.2013. poz.242 z dnia 10.01.2013
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
14 czerwca 2013

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek