Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

LXXI/1008/24

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Armii Krajowej" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
26 kwietnia 2024

LXX/997/24

w sprawie zmiany nazwy ulicy Spokojnej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 marca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
27 marca 2024
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
22 maja 2024

LXX/996/24

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 marca 2024
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
27 marca 2024
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
22 maja 2024

LXX/990/24

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
27 marca 2024

LXIX/974/24

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska na 2024 rokPodmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
28 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Anna Schiefelbein
Data aktualizacji:
3 kwietnia 2024

LXVIII/958/24

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/208/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przezydent Miasta Słupska Krzystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 stycznia 2024

LXVII/945/23

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
20 grudnia 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
23 stycznia 2024

LXVII/944/23

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
20 grudnia 2023

LXVII/943/23

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/902/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 grudnia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
20 grudnia 2023
Informację zaktualizował:
Tomasz Kopczyński
Data aktualizacji:
23 stycznia 2024

LXV/933/23

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/918/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
30 listopada 2023
Informację zaktualizował:
Anna Lessnau
Data aktualizacji:
19 grudnia 2023

LXV/926/23

w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Słupska na rzecz ich użytkowników wieczystych

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Anna Drozdek
Data publikacji:
30 listopada 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
23 stycznia 2024

LXV/924/23

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiskaPodmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
29 listopada 2023
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
14 grudnia 2023

LXV/923/23

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Kubica
Data publikacji:
4 grudnia 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
23 stycznia 2024

LXV/921/23

w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 listopada 2023
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
30 listopada 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
23 stycznia 2024

LXIV/918/23

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 października 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
9 listopada 2023

LXIV/907/23

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 października 2023

LXIV/906/23

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 października 2023

LXIV/903/23

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/468/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska zmienionej uchwałą Nr XLIX/718/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/468/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
26 października 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
9 listopada 2023

LXIII/898/23

w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym oraz terenom zieleni w Słupsku

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 września 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 września 2023
Informację zaktualizował:
Ilona Czechowicz
Data aktualizacji:
9 listopada 2023

LXIII/897/23

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 września 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
27 września 2023
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
20 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek