Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

XXXIX/599/21

w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 grudnia 2021
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXIX/598/21

w sprawie likwidacji Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego - Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz w sprawie dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
29 grudnia 2021

XXXIX/591/21

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XXXVII/584/21

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 listopada 2021
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
25 listopada 2021
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXVII/583/21

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 listopada 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
25 listopada 2021
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXVII/576/21

w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2021-2027 dla Miasta Słupska i gmin, które zawarły z Miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 listopada 2021
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
24 listopada 2021
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXVII/575/21

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcia i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 listopada 2021
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
24 listopada 2021
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXVI/563/21

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
27 października 2021
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXV/553/21

w sprawie przyjęcia Programu Słupska Karta Mieszkańca

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska -Przerwodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 września 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
30 września 2021
Informację zaktualizował:
Małgorzata Czarnowska
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXV/550/21

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 września 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
1 października 2021
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXIV/544/21

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Józef OFF_Malec
Data publikacji:
25 sierpnia 2021
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXIII/542/21

w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
5 sierpnia 2021

XXXII/530/21

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/381/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 czerwca 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
1 lipca 2021
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXII/529/21

w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 czerwca 2021
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
30 czerwca 2021
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXII/528/21

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 czerwca 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
1 lipca 2021
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXII/524/21

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 czerwca 2021
Informację opublikował:
Anna Golus
Data publikacji:
1 lipca 2021
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXI/511/21

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 maja 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
26 maja 2021
Informację zaktualizował:
Marlena Komar
Data aktualizacji:
30 sierpnia 2023

XXX/489/21

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2021 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
29 kwietnia 2021
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXIX/473/21

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 marca 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XXIX/472/21

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 marca 2021
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
31 marca 2021
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek