Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

XXIV/352/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wileńska II” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 lipca 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
4 lipca 2012
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
5 lipca 2012

XXIV/349/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orzeszkowej” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczacy Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
2 lipca 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
2 lipca 2012
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
5 lipca 2012

XXIV/347/12

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miesjkiej w Słupsku Zdzisław Sołowin
Data wytworzenia:
27 czerwca 2012
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
31 lipca 2012

XXIII/332/12

w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej – Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin-Przewodniczacy Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 maja 2012
Informację opublikował:
Ewa Juzoń
Data publikacji:
5 czerwca 2012
Informację zaktualizował:
Ewa Juzoń
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XXIII/331/12

w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej – Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin-Przewodniczacy Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 maja 2012
Informację opublikował:
Ewa Juzoń
Data publikacji:
5 czerwca 2012
Informację zaktualizował:
Ewa Juzoń
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XXIII/330/12

w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej - Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin-Przewodniczacy Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 maja 2012
Informację opublikował:
Ewa Juzoń
Data publikacji:
5 czerwca 2012
Informację zaktualizował:
Ewa Juzoń
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XXIII/329/12

w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 6.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miesjkiej w Słupsku Zdzisław Sołowin
Data wytworzenia:
30 maja 2012
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
31 maja 2012
Informację zaktualizował:
Katarzyna Staniuk
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XXIII/318/12

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 czerwca 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
4 czerwca 2012
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XXIII/317/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-Zachód” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady MIejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 czerwca 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
4 czerwca 2012
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XXIII/315/12

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 maja 2012
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
4 czerwca 2012
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XXIII/314/12

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 maja 2012
Informację opublikował:
Radosław Tęsny
Data publikacji:
4 czerwca 2012
Informację zaktualizował:
Radosław Tęsny
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XXII/307/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-A” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
26 kwietnia 2012
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XXII/303/12

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/253/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2012
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
26 kwietnia 2012
Informację zaktualizował:
Katarzyna Staniuk
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XXII/301/12

w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w S łupsku
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2012
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
25 kwietnia 2012
Informację zaktualizował:
Beata Pawlicka
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XX/298/12

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Dz.Urz. 2012. poz.1367 z dnia 12.04.2012
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 czerwca 2013

XX/294/12

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Prezewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
30 marca 2012
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XX/292/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górka Narciarza” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczacy Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
29 marca 2012
Informację zaktualizował:
Magdalena Triba
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XX/288/12

w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Grażyna Homerda
Data publikacji:
2 kwietnia 2012
Informację zaktualizował:
Grażyna Homerda
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XX/287/12

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Grażyna Homerda
Data publikacji:
2 kwietnia 2012
Informację zaktualizował:
Grażyna Homerda
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

XX/284/12

w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym
stanowiących dochody Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
24 kwietnia 2012
Informację zaktualizował:
Agnieszka Frączek
Data aktualizacji:
25 czerwca 2012

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek