Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

III/33/18

w sprawie nadania nazw ulicom w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
31 grudnia 2018

II/12/18

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury


Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 listopada 2018
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
29 listopada 2018

IV/55/19

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska II" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019

VIII/126/19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lelewela C” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 maja 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
29 maja 2019

LVIII/783/18

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
26 września 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

LVIII/782/18

w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
26 września 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

LVIII/781/18

w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
26 września 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

LIII/750/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku.
Data wytworzenia:
27 czerwca 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
28 czerwca 2018

LIII/740/18

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska B” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 czerwca 2018
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
28 czerwca 2018

LIII/739/18

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Portowa Wschód” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 czerwca 2018
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
28 czerwca 2018

LIII/738/18

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa B” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 czerwca 2018
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
28 czerwca 2018

LII/718/18

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczone opłaty

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 maja 2018
Informację opublikował:
Bogumiła Charzyńska
Data publikacji:
1 czerwca 2018

LII/715/18

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpijska” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
30 maja 2018
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
30 maja 2018

LI/703/18

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

L/689/18

w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

L/686/18

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Rada Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
29 marca 2018

XLIX/666/18

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Grottgera” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
5 marca 2018

XLIX/661/18

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Komorowska
Data publikacji:
1 marca 2018

XLVIII/653/18

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XLVI/640/17

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek