Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

XXXII/524/21

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 czerwca 2021
Informację opublikował:
Anna Golus
Data publikacji:
1 lipca 2021
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXXI/511/21

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 maja 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
26 maja 2021
Informację zaktualizował:
Marlena Komar
Data aktualizacji:
30 sierpnia 2023

XXX/489/21

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2021 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
29 kwietnia 2021
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXIX/473/21

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 marca 2021
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XXIX/472/21

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 marca 2021
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
31 marca 2021
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXIX/468/21

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
31 marca 2021
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
1 kwietnia 2021
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXIX/467/21

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 marca 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
31 marca 2021
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXIX/466/21

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
31 marca 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
31 marca 2021
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXVIII/457/21

w sprawie nadania nazwy parkowi w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 lutego 2021
Informację zaktualizował:
Marlena Komar
Data aktualizacji:
30 sierpnia 2023

XXVIII/456/21

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 lutego 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 lutego 2021
Informację zaktualizował:
Marlena Komar
Data aktualizacji:
30 sierpnia 2023

XXVII/436/21

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XII/381/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
28 stycznia 2021
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXVI/420/20

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
21 grudnia 2020
Informację opublikował:
Natalia Tatysiuk-Moga
Data publikacji:
22 grudnia 2020
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXIV/399/20

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 października 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
2 listopada 2020
Informację zaktualizował:
Marlena Komar
Data aktualizacji:
30 sierpnia 2023

XXIV/397/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 października 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
30 października 2020
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XXII/381/20

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
2 października 2020
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XIX/358/20

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Informację zaktualizował:
Marlena Komar
Data aktualizacji:
30 sierpnia 2023

XIX/357/20

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Informację zaktualizował:
Marlena Komar
Data aktualizacji:
30 sierpnia 2023

XIX/356/20

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Informację zaktualizował:
Marlena Komar
Data aktualizacji:
30 sierpnia 2023

XVIII/328/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
27 maja 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
29 maja 2020
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

XVII/321/20

w sprawie zmiany uchwały nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Słupskiego Budżetu Obywatelskiego

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
30 kwietnia 2020
Informację zaktualizował:
Małgorzata Czarnowska
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek