Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 57/21

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnący w granicach administracyjnych miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz_OFF
Data publikacji:
21 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/21
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz_OFF
Data publikacji:
21 kwietnia 2023

Druk Nr 57/20

w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi z dnia 17 kwietnia 2023 r. Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o. na Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 kwietnia 2023

Druk Nr 57/19

w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi z dnia 17 kwietnia 2023 r. Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o.na Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/19
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
24 kwietnia 2023

Druk Nr 57/18

w sprawie rozpatrzenia skargi Centrum Edukacyjne Technik sp. z o.o.na działalność Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/18
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2023

Druk Nr 57/17

w sprawie rozpatrzenia skargi Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o. na działalność Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/17
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2023

Druk Nr 57/16

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/16
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2023

Druk_Nr_57_15

w sprawie przekazania petycji do Sejmiku Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/15
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2023

Druk nr 57/14

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 11 w Słupsku z siedzibą przy ulicy Profesora Lotha 3 w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
18 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk nr 57/14
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
18 kwietnia 2023

57/13

w sprawie zmiany nazwy ulicy Zachodniej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
18 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
57/13
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
18 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
18 kwietnia 2023

Druk Nr 57/12

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 kwietnia 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Waliszewska
Data aktualizacji:
25 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/12
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 kwietnia 2023

Druk Nr 57/11

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Słupska do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
17 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/11
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
17 kwietnia 2023

Druk Nr 57/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-Zachód A” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/10
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
14 kwietnia 2023

Druk Nr 57/9

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska II” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/9
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
14 kwietnia 2023

Druk Nr 57/8

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kasztanowa” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/8
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
14 kwietnia 2023

Druk Nr 57/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksandra OFF_Jóźwiak
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Informację zaktualizował:
Iwona Wojciechowska
Data aktualizacji:
24 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/7
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Aleksandra OFF_Jóźwiak
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
24 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
24 kwietnia 2023

Druk Nr 57/6

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i cięć technicznych drzew będących pomnikiem przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz_OFF
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/6
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Anna Milcarz_OFF
Data publikacji:
14 kwietnia 2023

Druk Nr 57/5

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/676/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
14 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
14 kwietnia 2023

Druk Nr 57/4

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim dotyczącego współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/4
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023

Druk Nr 57/3

zmieniającej Uchwałę Nr IX/143/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/3
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
12 kwietnia 2023

Druk Nr 57/2

zmieniającej Uchwałę Nr IX/144/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 57/2
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
12 kwietnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek