Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 62/1

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 62/1
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 sierpnia 2023

Druk Nr 61/3

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/811/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
16 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 61/3
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
16 sierpnia 2023

Druk Nr 61/2

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni I" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
2 sierpnia 2023
Informację zaktualizował:
Katarzyna Dobkowska
Data aktualizacji:
11 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
61/2
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
11 sierpnia 2023

Druk Nr 61/1

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
2 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 61/1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
2 sierpnia 2023

Druk Nr 60/22

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
21 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
21 czerwca 2023

Druk Nr 60/21

w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Słupska"
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/21
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
21 czerwca 2023

Druk Nr 60/20

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Waliszewska
Data aktualizacji:
27 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 czerwca 2023

Druk Nr 60/19

w sprawie wyrażenia zgody, na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 czerwca 2023
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
16 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Paulina Justka
Data aktualizacji:
20 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/19
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 czerwca 2023
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
16 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2023
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
20 czerwca 2023

Druk Nr 60/18

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Wojska Polskiego i Armii Krajowej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 czerwca 2023
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
16 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 czerwca 2023
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
16 czerwca 2023

Druk Nr 60/17

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/688/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 czerwca 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
16 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/17
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 czerwca 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
16 czerwca 2023

Druk Nr 60/16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 czerwca 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
16 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Wioleta Puścian
Data aktualizacji:
27 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/16
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 czerwca 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
16 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 czerwca 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
26 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 czerwca 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
26 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka II
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
27 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka II druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 czerwca 2023
Informację opublikował:
Wioleta Puścian
Data publikacji:
27 czerwca 2023

Druk Nr 60/15

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
16 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/15
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
16 czerwca 2023

Druk Nr 60/14

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
16 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
26 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/14
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
16 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 czerwca 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
26 czerwca 2023

Druk Nr 60/13

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/757/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
15 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Agnieszka Bereza
Data aktualizacji:
23 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/13
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
15 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 czerwca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
23 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 czerwca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
23 czerwca 2023

Druk Nr 60/12

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/812/23 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2023
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
15 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 czerwca 2023
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
15 czerwca 2023

Druk Nr 60/11

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 d
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
14 czerwca 2023
Informację opublikował:
Malwina Ignaciuk
Data publikacji:
14 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Malwina Ignaciuk
Data aktualizacji:
20 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/11
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
14 czerwca 2023
Informację opublikował:
Malwina Ignaciuk
Data publikacji:
14 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
20 czerwca 2023
Informację opublikował:
Malwina Ignaciuk
Data publikacji:
20 czerwca 2023

Druk nr 60/10

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/124/2019 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
13 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk nr 60/10
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
13 czerwca 2023

Druk nr 60/9

w sprawie zmiany uchwały na XXV/412/20 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
13 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk nr 60/9
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
13 czerwca 2023

Druk Nr 60/8

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych w Mieście Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/8
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
13 czerwca 2023

Druk Nr 60/7

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
13 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/7
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
13 czerwca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek