Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

LV/803/23

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
27 lutego 2023
Nazwa pliku:
LV/803/23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 lutego 2023
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
27 lutego 2023

LV/802/23

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
27 lutego 2023
Nazwa pliku:
LV/802/23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
27 lutego 2023
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
27 lutego 2023

LV/801/23

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
22 lutego 2023
Informację zaktualizował:
Anna Schiefelbein
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
LV/801/23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
22 lutego 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
22 lutego 2023

LV/800/23

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Słupski program przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023 - 2027”
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
22 lutego 2023
Nazwa pliku:
LV/800/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
22 lutego 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
22 lutego 2023

LV/799/23

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/669/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
22 lutego 2023
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
LV/799/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
22 lutego 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
22 lutego 2023
Nazwa pliku:
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2023/1271/akt.pdf
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego
Data wytworzenia:
13 marca 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
14 marca 2023

LIV/798/23

w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi na Prezesa STBS Sp. z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
LIV/798/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsk
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023

LIV/797/23

w sprawie rozpatrzenia wniosku o usunięcie naruszenia interesu prawnego właściciela nieruchomości
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
LIV/797/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsk
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023

LIV/796/23

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
LIV/796/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsk
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023

LIV/795/23

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
LIV/795/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsk
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
26 stycznia 2023

LIV/794/23

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
LIV/794/23
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
6 lutego 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
9 marca 2023

LIV/793/23

w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
LIV/793/23
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
6 lutego 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
9 marca 2023

LIV/792/23

w sprawie zmiany uchwały nr LII/761/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2022/2023
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Andrzej Bekier
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
LIV/792/23
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2023

LIV/791/23

w sprawie wyrażenia zgody, na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
LIV/791/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
25 stycznia 2023

LIV/790/23

Uchwała Nr LIV/790/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Kubica
Data publikacji:
27 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Uchwała Nr LIV/790/23
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Kubica
Data publikacji:
27 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Kubica
Data publikacji:
27 stycznia 2023

LIV/789/23

w sprawie przyznania w 2023 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
LIV/789/23
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
25 stycznia 2023

LIV/788/23

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
27 stycznia 2023
Nazwa pliku:
LIV/788/23
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
27 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
27 stycznia 2023

LIV/787/23

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza B" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Tomasz Stepnowski
Data aktualizacji:
27 stycznia 2023
Nazwa pliku:
LIV/787/23
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
27 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
27 stycznia 2023

LIV/786/23

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Osiedle" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
27 stycznia 2023
Nazwa pliku:
LIV/786/23
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kołodziejska
Data publikacji:
27 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
27 stycznia 2023

LIV/785/23

w sprawie zmiany nazwy i statutu Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Roma Woźniak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
LIV/785/23
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
25 stycznia 2023

LIV/784/23

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
LIV/784/23
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Dziennik Urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
8 lutego 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
10 lutego 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek