Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XLVII/687/22

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/687/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022

XLVII/686/22

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/686/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022

XLVII/685/22

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/602/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
XLVII/685/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 czerwca 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
1 lipca 2022

XLVI/684/22

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/56/19 w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/684/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 maja 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 maja 2022

XLVI/683/22

w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/781/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022
Nazwa pliku:
XLVI/683/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 października 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
28 października 2022

XLVI/682/22

w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie kamiennego obelisku z tablicą pamiątkową
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 maja 2022
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/682/22
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 maja 2022
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 maja 2022
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
26 maja 2022

XLVI/681/22

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Crzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/681/22
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Crzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Crzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
26 maja 2022

XLVI/680/22

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku, Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/680/22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku, Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku, Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
26 maja 2022

XLVI/679/22

zmieniająca Uchwałę Nr XLV/663/22 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 3 i włączenia jej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku przy ul. Jana Sobieskiego 3.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku, Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/679/22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku, Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku, Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 maja 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
26 maja 2022

XLVI/678/22

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/555/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2021/2022
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/678/22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
26 maja 2022

XLVI/677/22

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Słupsku na lata 2022-2027"
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/677/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Szulc
Data publikacji:
26 maja 2022

XLVI/676/22

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/676/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 maja 2022

XLVI/675/22

w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska na lata 2022-2026"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Wiśniewska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/675/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Wiśniewska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Wiśniewska
Data publikacji:
26 maja 2022

XLVI/674/22

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
25 maja 2022
Informację zaktualizował:
Małgorzata Czarnowska
Data aktualizacji:
27 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/674/22
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
27 maja 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
25 maja 2022

XLVI/673/22

w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
26 maja 2022
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
31 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/673/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
31 maja 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
26 maja 2022

XLVI/672/22

w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągi Słupsk" Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/672/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
26 maja 2022

XLVI/671/22

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
26 maja 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Waliszewska
Data aktualizacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVI/671/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
Uchwała Nr 086/p213/O/I/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 czerwca 2022

XLVI/670/22

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXX/487/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
26 maja 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Waliszewska
Data aktualizacji:
22 czerwca 2022
Nazwa pliku:
XLVI/670/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
Uchwała Nr 086/p213/O/I/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 czerwca 2022

XLVI/669/22

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/669/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
26 maja 2022

XLVI/668/22

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
XLVI/668/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
26 maja 2022
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 maja 2022
Informację opublikował:
Iwona Wojciechowska
Data publikacji:
26 maja 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek