Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

LI/747/22

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 listopada 2022
Nazwa pliku:
LI/747/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 listopada 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 listopada 2022

LI/746/22

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 listopada 2022
Nazwa pliku:
LI/746/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 listopada 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 listopada 2022

LI/745/22

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 listopada 2022
Nazwa pliku:
LI/745/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 listopada 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
15 listopada 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 listopada 2022

L/744/22

w sprawie rozpatrzenia wniosku o usunięcie naruszenia prawa.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
28 października 2022
Nazwa pliku:
L/744/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
28 października 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
28 października 2022

L/743/22

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie zasad finansowania i realizacji inwestycji pn. „Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku”

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
26 października 2022
Nazwa pliku:
L/743/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
26 października 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Radni Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
26 października 2022

L/742/22

w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
26 października 2022
Nazwa pliku:
L/742/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
26 października 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
26 października 2022

L/741/22

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jana Kilińskiego 38.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
L/741/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
27 października 2022
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
27 października 2022

L/740/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
L/740/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 października 2022

L/739/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
26 października 2022
Nazwa pliku:
L/739/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
26 października 2022
Nazwa pliku:
wynik_głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
26 października 2022

L/738/22

w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2023 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
L/738/22
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
27 października 2022

L/737/22

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski -Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
L/737/22
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski -Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski -Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
27 października 2022

L/736/22

w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
26 października 2022
Nazwa pliku:
L/736/22
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
26 października 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
26 października 2022

L/735/22

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037.
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
L/735/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady MIejskiej Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 października 2022

L/734/22

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 października 2022
Nazwa pliku:
L/734/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
26 października 2022
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
27 października 2022

XLIX/733/22

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
XLIX/733/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 września 2022

XLIX/732/22

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/837/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie wzniesienia repliki Krzyża stojącego na Giewoncie
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
XLIX/732/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 września 2022

XLIX/731/22

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia projektu uchwały zgłoszonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/837/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wzniesienia repliki Krzyża stojącego na Giewoncie
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
XLIX/731/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 września 2022

XLIX/730/22

w sprawie nadania nazwy mostowi w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 września 2022
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
20 października 2022
Nazwa pliku:
XLIX/730/22
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
19 października 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
20 października 2022

XLIX/729/22

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 września 2022
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
20 października 2022
Nazwa pliku:
XLIX/729/22
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
dziennik urzędowy
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
19 października 2022
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
20 października 2022

XLIX/728/22

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Ustka w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Beata Frączek
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
XLIX/728/22
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Beata Frączek
Data publikacji:
29 września 2022
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2022
Informację opublikował:
Beata Frączek
Data publikacji:
29 września 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek