Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w Klubie dziecięcym "Zuzia" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
20 listopada 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 grudnia 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
20 listopada 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
5 grudnia 2018

Kontrola przeprowadzona w Spółce Trzy Fale przez pracowników Wydziału Inwestycji.

Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz - Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
30 listopada 2018
Informację opublikował:
Karolina Kulesza
Data publikacji:
2 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli w Spółce Trzy Fale
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Ewa Weitmann-Rudewicz - Dyrektor Wydziału Inwestycji
Data wytworzenia:
30 listopada 2018
Informację opublikował:
Karolina Kulesza
Data publikacji:
2 stycznia 2019

Kontrola przeprowadzona w klubie dziecięcym "Edulandia" i w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
16 listopada 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 listopada 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
16 listopada 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 listopada 2018

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
26 listopada 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
26 listopada 2018

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Akademia Małego Lekkoatlety przez Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej

Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Martyna Krawczyk
Data wytworzenia:
20 listopada 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
20 listopada 2018
Nazwa pliku:
Protokół Kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Martyna Krawczyk
Data wytworzenia:
20 listopada 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
20 listopada 2018

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
22 października 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
16 listopada 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
22 października 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
16 listopada 2018

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w PGK Sp. z o.o. w Słupsku

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
6 września 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 listopada 2018
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
3 września 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 listopada 2018
Nazwa pliku:
zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 listopada 2018
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Elżbieta Rokita PROKURENT PGK Sp. z o.o.
Data wytworzenia:
26 października 2018
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
2 listopada 2018

Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
18 września 2018
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
26 października 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
18 września 2018
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
26 października 2018

Kontrola przeprowadzona w Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym przez Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Martyna Krawczyk
Data wytworzenia:
8 października 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
12 października 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Martyna Krawczyk
Data wytworzenia:
8 października 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
12 października 2018

Kontrola przeprowadzona w zakresie dochodów, wydatków, kosztów i przepływów finansowych z cmentarzy od moemntu włączenia Zarządu Cmentarzy Komunalnych w struktury Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
17 września 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
9 października 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
17 września 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
9 października 2018

Kontrola przeprowadzona w spółce "Wodociągi Słupsk"przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
17 września 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
17 września 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
31 sierpnia 2018
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
17 września 2018

Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 sierpnia 2018
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
12 września 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 sierpnia 2018
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
12 września 2018

Kontrola przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
18 czerwca 2018
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
1 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
18 czerwca 2018
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
1 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
30 lipca 2018
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
1 sierpnia 2018

Kontrola przeprowadzona w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym Oddziale Terenowym w Słupsku przez pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
20 lipca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
27 lipca 2018
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
20 lipca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
27 lipca 2018

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Słupsku w dniach 27-29.06.2018 r. przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w zakresie trwałości projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego "Przy Obwodnicy" w Słupsku".

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia:
5 lipca 2018
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
7 sierpnia 2018
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia:
5 lipca 2018
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
7 sierpnia 2018

Kontrola przeprowadzona w Mieście Słupsk w dniach od 16 do 29 maja 2017 r. w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016r. w wybranych rozdziałach i paragrafach

Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Data wytworzenia:
11 lipca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Karpińska
Data publikacji:
25 lipca 2018
Nazwa pliku:
Wystąpienia pokontrolne w sprawie kontroli przeprowadzonej w Mieście Słupsk od 16 do 29 maja 2017r. w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Data wytworzenia:
11 lipca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Karpińska
Data publikacji:
25 lipca 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź na wystąpienia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Z upoważnienia Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
1 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Karpińska
Data publikacji:
25 lipca 2018

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor ds. placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i rehabilitacji zawodowej
Data wytworzenia:
21 czerwca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor ds. placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i rehabilitacji zawodowej
Data wytworzenia:
21 czerwca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018

Kontrola przeprowadzona w klubie dziecięcym "Edulandia" i w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Młyńskiej 4 przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
1 czerwca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
1 czerwca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018

Kontrola przeprowadzona w Klubie dziecięcym "Zuzia" w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
1 czerwca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
1 czerwca 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
14 maja 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
14 maja 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 lipca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek