Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta przez pracownika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza - Główny Specjalista Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
12 lipca 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
21 lipca 2021
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza - Główny Specjalista Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
12 lipca 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
21 lipca 2021

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejksiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
30 czerwca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
8 lipca 2021
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Stępień - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
30 czerwca 2021
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
8 lipca 2021

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Katolickiej Szkole Podstawowej ZIARNO

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
31 maja 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
5 lipca 2021
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
31 maja 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
5 lipca 2021

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w ZIM

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
5 lipca 2021
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
18 marca 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
5 lipca 2021
Nazwa pliku:
zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 maja 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
5 lipca 2021
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Tomasz Orłowski Zastępca Dyrektora ZIM
Data wytworzenia:
24 czerwca 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
5 lipca 2021

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w SP 11

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
10 maja 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
5 lipca 2021
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
12 maja 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
5 lipca 2021
Nazwa pliku:
zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 maja 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
5 lipca 2021
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Barbara Kujat Dyrektor SP 11
Data wytworzenia:
25 czerwca 2021
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
5 lipca 2021

Kontrola dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie działań w ramach instrumentu elastyczności w projekcie "Łamiemy bariery, (...)" przez pracowników DPR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
22 kwietnia 2021
Nazwa pliku:
Raport nr 1/2021 z weryfikacji dokumentów potwierdzających przeprowadzenie działań w ramach instrumentu elastyczności
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
22 kwietnia 2021

Kontrola przeprowadzona w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Magdalena Kodrzycka
Data wytworzenia:
2 marca 2021
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
22 marca 2021
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Magdalena Kodrzycka -Podinspekror Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
2 marca 2021
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
22 marca 2021

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
5 marca 2021
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
24 marca 2021
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
5 marca 2021
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
24 marca 2021

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
5 marca 2021
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
24 marca 2021
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
5 marca 2021
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
24 marca 2021

Kontrola przeprowadzona w Fundacji NOWE HORYZONTY przez pracownika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza - Inspekror Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
22 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 marca 2021
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza - Inspekror Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
22 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 marca 2021

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i budowa nowych parków i skwerów miejskich w ramach Projektu pn. "Słupskie Kliny Zieleni (...) - 6 zadań", przeprowadzona przez NFOŚiGW

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zespół kontrolujący
Data wytworzenia:
2 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
11 lutego 2021
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zespół kontrolujący
Data wytworzenia:
2 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
11 lutego 2021

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i budowa nowych parków i skwerów miejskich w ramach Projektu pn. "Słupskie Kliny Zieleni(...) - 4 zadania", przeprowadzona przez NFOŚiGW

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zespół kontrolujący
Data wytworzenia:
2 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
11 lutego 2021
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zespół kontrolujący
Data wytworzenia:
2 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
11 lutego 2021

Kontrola przeprowadzona na okoliczność oceny prawidłowości wydatkowania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Milcarz - podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
28 stycznia 2021
Nazwa pliku:
protokół z kontroli z dnia 20.01.2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Milcarz - podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Anna Milcarz
Data publikacji:
28 stycznia 2021

Kontrola realizacji projektu Stowarzyszenia Kolektyw realizowanego w ramach konkursu ofert z zakresu kultury, przeprowadzona przez Wydział Kultury

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Mijewska
Data publikacji:
26 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Przesilenie - protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Mijewska
Data publikacji:
26 stycznia 2021

Kontrola w Zarządzie Rejonowym ZŻWP realizacji projektu w ramach konkursu ofert z zakresu kultury przeprowadzona przez Wydział Kultury

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska
Data wytworzenia:
23 grudnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Mijewska
Data publikacji:
26 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Świętujemy z Wiarusami - protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska
Data wytworzenia:
23 grudnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Mijewska
Data publikacji:
26 stycznia 2021

Kontrola realizacji projektu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w ramach konkursu ofert z zakresu kultury, przeprowadzona przez Wydział Kultury

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Mijewska
Data publikacji:
26 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Wieczory muzyczne - protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Mijewska
Data publikacji:
26 stycznia 2021

Dokumentacja z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Słupsku w 2020 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
20 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Notatka służbowa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
20 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
20 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Informacja na potrzeby kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
20 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Nakaz
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
20 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Wystąpienie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
20 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Odpowiedź na wystąpienie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
20 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Informacja dot. związków zawodowych
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
20 stycznia 2021
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
20 stycznia 2021

Kontrola przeprowadzona przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Karolina Rutkowska-Kmiecik kierownik Referatu Polityki Transportowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
31 grudnia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
19 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Karolina Rutkowska-Kmiecik kierownik Referatu Polityki Transportowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
31 grudnia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
19 stycznia 2021

kontrola przeprowadzona przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
23 grudnia 2020
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
19 stycznia 2021
Nazwa pliku:
protokół z kontroli z dnia 23 grudnia 2020 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
23 grudnia 2020
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
19 stycznia 2021

kontrola przeprowadzona przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
17 grudnia 2020
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
19 stycznia 2021
Nazwa pliku:
protokół z kontroli z dnia 17 grudnia 2020 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Anna Bonio - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
17 grudnia 2020
Informację opublikował:
Anna Bonio
Data publikacji:
19 stycznia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek