Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola realizacji zadania pn. Jak przetrwać w leśnej dziczy - czyli bushcraft dla uczniów przeprowadzona w Fundacji Las Story przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza, Anna Milewczyk
Data wytworzenia:
22 września 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
22 września 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza, Anna Milewczyk
Data wytworzenia:
22 września 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
22 września 2023

Kontrola przeprowadzona w Szkołach SSI w Słupsku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za miesiąc kwiecień 2023 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
A. Szadkowska, M. Ignaciuk, K. Węgrzyńska, B. Maruszewska-Sikora, E. Śmigielska, A. Królikowska, E. Dziemidowicz, K. Kulik, Z. Chudko, T. Poniatowski, S. Zawadzka, A. Żmijewska, K. Grzeszczak, K. Brzóska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
22 września 2023
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
A. Szadkowska, M. Ignaciuk, K. Węgrzyńska, B. Maruszewska-Sikora, E. Śmigielska, A. Królikowska, E. Dziemidowicz, K. Kulik, Z. Chudko, T. Poniatowski, S. Zawadzka, A. Żmijewska, K. Grzeszczak, K. Brzóska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
22 września 2023
Nazwa pliku:
Załączniki
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
A. Szadkowska, M. Ignaciuk, K. Węgrzyńska, B. Maruszewska-Sikora, E. Śmigielska, A. Królikowska, E. Dziemidowicz, K. Kulik, Z. Chudko, T. Poniatowski, S. Zawadzka, A. Żmijewska, K. Grzeszczak, K. Brzóska
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
22 września 2023

Kontrola przeprowadzona w Szkołach SSI w Słupsku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za miesiąc marzec 2023 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
M. Ignaciuk, A. Woszczyk, E. Śmigielska, Z. Chudko, A. Żmijewska, K. Grzeszczak, E. Dziemidowicz, K. Kulik, A. Szadkowska, A. Królikowska, T. Poniatowski, S. Zawadzka, K. Węgrzyńska, B. Maruszewska-Sikora
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
21 września 2023
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
M. Ignaciuk, A. Woszczyk, E. Śmigielska, Z. Chudko, A. Żmijewska, K. Grzeszczak, E. Dziemidowicz, K. Kulik, A. Szadkowska, A. Królikowska, T. Poniatowski, S. Zawadzka, K. Węgrzyńska, B. Maruszewska-Sikora
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
21 września 2023
Nazwa pliku:
Załączniki
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
M. Ignaciuk, A. Woszczyk, E. Śmigielska, Z. Chudko, A. Żmijewska, K. Grzeszczak, E. Dziemidowicz, K. Kulik, A. Szadkowska, A. Królikowska, T. Poniatowski, S. Zawadzka, K. Węgrzyńska, B. Maruszewska-Sikora
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
21 września 2023

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. "Kompleksowa profilaktyka wychowawcza" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Aleksandra Pytlos, Iwona Deluga
Data wytworzenia:
21 września 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Pytlos
Data publikacji:
21 września 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Aleksandra Pytlos, Iwona Deluga
Data wytworzenia:
21 września 2023
Informację opublikował:
Aleksandra Pytlos
Data publikacji:
21 września 2023

Kontrola przeprowadzona w Fundacji Indygo i Spółdzielni Socjalnej Remedium przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza, Anna Milewczyk
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
25 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza, Anna Milewczyk
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
25 sierpnia 2023

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w szkołach prowadzonych w Słupsku przez WARIS SC Sp. z o.o.

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska, Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
15 maja 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska, Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
15 maja 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
wezwanie do podpisania protokołu
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Dyrektor ZAWiK Agnieszka Klimek-Lewińska
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
pismo w sprawie przekazania protokołu
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
wz. Dyrektora ZAWiK Joanna Kulikowska=Lemieszek
Data wytworzenia:
16 maja 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
zastrzeżenia do ustaleń protokołu
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Prezes Zarządu WARIS SC Sp. z o.o. Żaneta Anders
Data wytworzenia:
25 maja 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
odpowiedź na zastrzeżenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Dyrektor ZAWiK Agnieszka Klimek-Lewińska
Data wytworzenia:
6 czerwca 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
ponowne zastrzeżenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Prezes Zarządu WARIS SC Sp. z o.o. Żaneta Anders
Data wytworzenia:
19 czerwca 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
odpowidź na ponowne zastrzeżenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Dyrektor ZAWiK Agnieszka Klimek-Lewińska
Data wytworzenia:
28 czerwca 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 czerwca 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
notatka służbowa
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
21 sierpnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Słupsku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za miesiąc czerwiec 2023 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Elżbieta Dziemidowicz, Katarzyna Grzeszczak, Aneta Pilch, Kamila Brzóska, Małgorzata Cyman, Aneta Królikowska
Data wytworzenia:
12 lipca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
17 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Elżbieta Dziemidowicz, Katarzyna Grzeszczak, Aneta Pilch, Kamila Brzóska, Małgorzata Cyman, Aneta Królikowska
Data wytworzenia:
12 lipca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
17 sierpnia 2023

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. "Pozytywne myśli" przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Iwona Deluga
Data wytworzenia:
9 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Iwona Deluga
Data publikacji:
9 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Iwona Deluga
Data wytworzenia:
9 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Iwona Deluga
Data publikacji:
9 sierpnia 2023

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. "Nowy Początek" przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku


Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Magdalena Kodrzycka, Jolanta Szachnowska
Data wytworzenia:
17 lipca 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
2 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Magdalena Kodrzycka, Jolanta Szachnowska
Data wytworzenia:
17 lipca 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
2 sierpnia 2023

Kontrola przeprowadzona w Medycznej Szkole Policealnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za miesiąc czerwiec 2023 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Karolina Troka, Karolina Duda-Pirka, Agata Olszewska, Magdalena Karpińska, Agnieszka Wardowska-Pucułek, Katarzyna Splitt, Katarzyna Grzeszczak, Jolanta Ziółkowska
Data wytworzenia:
13 lipca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
31 lipca 2023
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Karolina Troka, Karolina Duda-Pirka, Agata Olszewska, Magdalena Karpińska, Agnieszka Wardowska-Pucułek, Katarzyna Splitt, Katarzyna Grzeszczak, Jolanta Ziółkowska
Data wytworzenia:
13 lipca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
31 lipca 2023

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
22 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 lipca 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
22 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 lipca 2023

Kontrola przeprowadzona w Klubie dziecięcym "Nasz Magiczny Zamek I" przy ul. Szymanowskiego 28 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 lipca 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
13 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 lipca 2023

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kazimierza Frąckowskiego 15 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
22 maja 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 lipca 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
22 maja 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 lipca 2023

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
26 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 lipca 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
26 czerwca 2023
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
28 lipca 2023

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. „Stop nałogom i patologiom poprzez sport z UKS Byki Słupsk” przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza, Anna Milewczyk
Data wytworzenia:
25 lipca 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
25 lipca 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza, Anna Milewczyk
Data wytworzenia:
25 lipca 2023
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
25 lipca 2023

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza, Marta Horuń
Data wytworzenia:
21 lipca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
25 lipca 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza, Marta Horuń
Data wytworzenia:
21 lipca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
25 lipca 2023

Kontrola przeprowadzona w Policealnej Szkole Medycznej w Słupsku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za miesiąc kwiecień 2023 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Aneta Piskuła, Marzena Koniewska, Aleksandra Marchel, Katarzyna Krzeszowska, Monika Wiszowata, Anna Tomicka, Agnieszka Rosińska, Aneta Pilch, Izabela Raczyńska, Rafał Jeka, Edyta Kowalska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
18 lipca 2023
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Aneta Piskuła, Marzena Koniewska, Aleksandra Marchel, Katarzyna Krzeszowska, Monika Wiszowata, Anna Tomicka, Agnieszka Rosińska, Aneta Pilch, Izabela Raczyńska, Rafał Jeka, Edyta Kowalska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
18 lipca 2023
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Edyta Laskowska Dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej w Słupsku
Data wytworzenia:
5 maja 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
18 lipca 2023
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Edyta Laskowska Dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej w Słupsku
Data wytworzenia:
18 maja 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
18 lipca 2023
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Edyta Laskowska Dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej w Słupsku
Data wytworzenia:
15 czerwca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
18 lipca 2023

Kontrola przeprowadzona w Szkole Policealnej Farmaceutycznej w Słupsku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za miesiąc czerwiec 2023 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman, Aneta Królikowska, Agnieszka Piaścik-Wolska, Agnieszka Frączek, Wojciech Zapart, Rafał Jeka
Data wytworzenia:
12 lipca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
17 lipca 2023
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Małgorzata Cyman, Aneta Królikowska, Agnieszka Piaścik-Wolska, Agnieszka Frączek, Wojciech Zapart, Rafał Jeka
Data wytworzenia:
12 lipca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
17 lipca 2023

Kontrola przeprowadzona w Szkole Policealnej Farmaceutycznej w Słupsku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za miesiąc maj 2023 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Edyta Kowalska, Rafał Jeka, Anna Kotela, Małgorzata Cyman, Wojciech Zapart, Aneta Królikowska, Agnieszka Frączek, Agnieszka Piaścik-Wolska
Data wytworzenia:
4 lipca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
17 lipca 2023
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Edyta Kowalska, Rafał Jeka, Anna Kotela, Małgorzata Cyman, Wojciech Zapart, Aneta Królikowska, Agnieszka Frączek, Agnieszka Piaścik-Wolska
Data wytworzenia:
4 lipca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
17 lipca 2023
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Iwona Wojtkiewicz Dyrektor Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 czerwca 2023
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
17 lipca 2023

Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku dotycząca sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Łukasz Baranowski Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Data wytworzenia:
23 czerwca 2023
Informację opublikował:
Izabela Nastaj
Data publikacji:
14 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Izabela Nastaj
Data aktualizacji:
7 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Z up. POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU Anna Sawicka - Naczelnik Wydziału Prawnego oraz Anna Piotrowiak - Referent ds. administracji
Data wytworzenia:
11 lipca 2023
Informację opublikował:
Izabela Nastaj
Data publikacji:
14 lipca 2023
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Łukasz Baranowski Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Data wytworzenia:
31 lipca 2023
Informację opublikował:
Izabela Nastaj
Data publikacji:
7 sierpnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek