Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola finansowa przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Słupsku na mocy zapisów Porozumienia zawartego w dniu 1 lutego 2018 roku

Kontrola finansowa przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Słupsku na mocy zapisów Porozumienia zawartego w dniu 1 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt wraz z późniejszymi aneksami
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
12 lipca 2024
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 lipca 2024
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
12 lipca 2024
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 lipca 2024

Kontrola przeprowadzona w Pomorskim Liceum Biznesu dla Dorosłych w Słupsku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za okres od stycznia 2024 r. do marca 2024 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Grzeszczak, Malwina Ignaciuk, Edyta Kowalska, Anna Kotela, Katarzyna Krzeszowska
Data wytworzenia:
8 lipca 2024
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
10 lipca 2024
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Grzeszczak, Malwina Ignaciuk, Edyta Kowalska, Anna Kotela, Katarzyna Krzeszowska
Data wytworzenia:
8 lipca 2024
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
10 lipca 2024
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogdan Musznicki - Dyrektor Pomorskiego Liceum Biznesu dla Dorosłych w Słupsku
Data wytworzenia:
28 czerwca 2024
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
10 lipca 2024

Kontrola przeprowadzona w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Sukces" w Słupsku przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Adrianna Pawińska, Aleksandra Krawczyk
Data wytworzenia:
8 lipca 2024
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
10 lipca 2024
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Adrianna Pawińska, Aleksandra Krawczyk
Data wytworzenia:
8 lipca 2024
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
10 lipca 2024

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Frąckowskiego 15 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
18 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
8 lipca 2024
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
18 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
8 lipca 2024

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
2 lipca 2024
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
2 lipca 2024
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
2 lipca 2024
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
2 lipca 2024

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
2 lipca 2024
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
2 lipca 2024
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
2 lipca 2024
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
2 lipca 2024

Kontrola przeprowadzona w Pomorskiej Akademii Kształcenia Medycznego w Słupsku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za okres od stycznia 2024 r. do marca 2024 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Grzeszczak, Aneta Piskuła, Edyta Kowalska, Anna Kotela, Malwina Ignaciuk, Marzena Koniewska, Monika Wiszowata
Data wytworzenia:
24 czerwca 2024
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
28 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Grzeszczak, Aneta Piskuła, Edyta Kowalska, Anna Kotela, Malwina Ignaciuk, Marzena Koniewska, Monika Wiszowata
Data wytworzenia:
24 czerwca 2024
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
28 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogdan Musznicki - Dyrektor Pomorskiej Akademii Kształcenia Medycznego w Słupsku
Data wytworzenia:
14 maja 2024
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
28 czerwca 2024

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Renata Wójtowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
26 czerwca 2024
Informację opublikował:
Renata Wójtowicz
Data publikacji:
26 czerwca 2024

Kontrola przeprowadzona w Medycznej Szkole Policealnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za okres od stycznia 2024 r. do marca 2024 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Magdalena Karpińska, Jolanta Ziółkowska, Katarzyna Splitt, Agata Olszewska, Agnieszka Wardowska-Pucułek, Agnieszka Piaścik-Wolska, Agnieszka Frączek
Data wytworzenia:
13 czerwca 2024
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
24 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Magdalena Karpińska, Jolanta Ziółkowska, Katarzyna Splitt, Agata Olszewska, Agnieszka Wardowska-Pucułek, Agnieszka Piaścik-Wolska, Agnieszka Frączek
Data wytworzenia:
13 czerwca 2024
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
24 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Fabich - osoba prowadząca Medyczną Szkołę Policealną
Data wytworzenia:
25 marca 2024
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
24 czerwca 2024

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. „ROBIMY FILM: przeciwdziałanie uzależnieniom” przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza, Anna Milewczyk
Data wytworzenia:
4 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
4 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Agnieszka Bereza, Anna Milewczyk
Data wytworzenia:
4 czerwca 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
4 czerwca 2024

Kontrola przeprowadzona w Klubach dziecięcych "Do-Re-Mi" oraz w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
23 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Wójtowicz
Data publikacji:
23 maja 2024
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
23 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Wójtowicz
Data publikacji:
23 maja 2024

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
23 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Wójtowicz
Data publikacji:
23 maja 2024
Informację zaktualizował:
Renata Wójtowicz
Data aktualizacji:
26 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
23 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Wójtowicz
Data publikacji:
23 maja 2024

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Paweł Dyjas Komendant Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Linsztet
Data publikacji:
20 czerwca 2024
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Paweł Dyjas Komendant Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Linsztet
Data publikacji:
20 czerwca 2024

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
14 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Wójtowicz
Data publikacji:
14 maja 2024
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
14 maja 2024
Informację opublikował:
Renata Wójtowicz
Data publikacji:
14 maja 2024

Kontrola przeprowadzona w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego

Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Paweł Dyjas -Komendant Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
8 maja 2024
Informację zaktualizował:
Iwona Jakiel
Data aktualizacji:
27 maja 2024
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Paweł Dyjas -Komendant Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
8 maja 2024
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 maja 2024
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
27 maja 2024

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
17 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
17 kwietnia 2024

Kontrola przeprowadzona w Pomorskim Licem Biznesu dla Dorosłych w Słupsku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za okres od września do grudnia 2023 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk, Aleksandra Krawczyk, Katarzyna Grzeszczak, Malwina Ignaciuk, Edyta Kowalska, Anna Kotela, Marzena Koniewska, Monika Wiszowata, Katarzyna Krzeszowska, Aneta Piskuła.
Data wytworzenia:
29 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Krawczyk
Data publikacji:
17 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk, Aleksandra Krawczyk, Katarzyna Grzeszczak, Malwina Ignaciuk, Edyta Kowalska, Anna Kotela, Marzena Koniewska, Monika Wiszowata, Katarzyna Krzeszowska, Aneta Piskuła.
Data wytworzenia:
29 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Krawczyk
Data publikacji:
17 kwietnia 2024

Kontrola przeprowadzona w Pomorskim Studium Biznesu w Słupsku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za okres od września do grudnia 2023 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczyk, Aleksandra Krawczyk, Katarzyna Grzeszczak, Malwina Ignaciuk, Edyta Kowalska, Anna Kotela, Marzena Koniewska, Monika Wiszowata, Katarzyna Krzeszowska, Aneta Piskuła.
Data wytworzenia:
29 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Krawczyk
Data publikacji:
17 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Bogna Winiarczy, Aleksandra Krawczyk, Katarzyna Grzeszczak, Malwina Ignaciuk, Edyta Kowalska, Anna Kotela, Marzena Koniewska, Monika Wiszowata, Katarzyna Krzeszowska, Aneta Piskuła.
Data wytworzenia:
29 marca 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Krawczyk
Data publikacji:
17 kwietnia 2024

Kontrola Archiwum Państwowego w Koszalinie z postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywaną w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - ANKIETA_RDO_183741_177909-3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - ANKIETA_RDO_183741_177909-4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - ANKIETA_REK_183740_177908
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - ANKIETA_REL_183739_177906
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - Archit_183737_177905
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - BESTIA_183734_177904
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - BIP_183702_177873
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - BUD_183733_177903
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - CAS_183732_177902
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - CEEB_183731_177901
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - CIDG_183730_177900
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - CKK_183701_177872
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - EGZ, NZ, POD_183729_177899
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - EK_183699_177868
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - eMandat_183728_177898
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - ETW_183727_177896
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - EWD_183726_177895
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - GMK_183698_177867
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - GMM_183725_177893
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - GOP_183724_177892
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - GUS
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - IntraEWID_183723_177891
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - KG_183722_177890
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - KSAT2000i Coig moduł AS_183703_177875
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - legislator_183721_177889
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - MAJ_183720_177888
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - M-DOK_183696_177865
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - Miejski Portal Edukacyjny w Słupsku i SIO_183719_177887
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - ORG_183695_177863
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - PL_183692_177862
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - Płatnik_183691_177861
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - PPK_183690_177860
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - REJA_183717_177886
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - Rejestr_zlobkow_183716_177885
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - RWDZ_183715_177884
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - SIOS_183713_177882
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - SJO Bestia_183712_177881
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - TurboEWID_183711_177880
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - WebEWID_183707_177879
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 3 - Źródło_183705_177877
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
O-S.421.24.2023 Urząd Miejski w Słupsku - załącznik do protokołu - ankieta 4_183689_177859
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Data wytworzenia:
19 marca 2024
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2024

Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczna-Prawne INTERIOS

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska, Ewa juralewicz
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
12 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska, Ewa juralewicz
Data wytworzenia:
10 stycznia 2024
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
12 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
12 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Joanna Fila - prezes Stowarzyszenia
Data wytworzenia:
8 marca 2024
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
12 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
informacja
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
12 kwietnia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek