Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w Niepublicznym Przedszkolu "Ziarno" w Słupsku przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Aurelia Kapłon
Data wytworzenia:
12 marca 2020
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
13 marca 2020
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Aurelia Kapłon
Data wytworzenia:
12 marca 2020
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
13 marca 2020

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Wydziale Geodezji i Katastru przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Izabela Bonk
Data wytworzenia:
5 marca 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystian Kaczmarek- Pomorski WINGiK
Data wytworzenia:
18 marca 2019
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich-Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
12 lutego 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński- Z-ca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
Załacznik 1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński- Z-ca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
Załacznik 2
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński- Z-ca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
5 marca 2020

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
13 marca 2020
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
13 marca 2020

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Bezpieczny Region Słupski przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
13 marca 2020
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
28 lutego 2020
Informację opublikował:
Jolanta Siwińska
Data publikacji:
13 marca 2020

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupsku przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
14 lutego 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Jursza
Data publikacji:
14 lutego 2020
Informację zaktualizował:
Agnieszka Jursza
Data aktualizacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Jursza
Data publikacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Jursza
Data publikacji:
5 marca 2020

Kontrola Archiwum Państwowego w Koszalinie z postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywaną w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krzysztof Skrzypiec Kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
13 lutego 2020
Nazwa pliku:
Protokół Kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krzysztof Skrzypiec Kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
13 lutego 2020
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krzysztof Skrzypiec Kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Tomasz Poniatowski
Data publikacji:
13 lutego 2020

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
24 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
24 stycznia 2020

Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
20 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
23 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
20 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
23 stycznia 2020

Kontrola przeprowadzona w klubie dziecięcym "Edulandia" i "Edulandia II" i w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku przez pracownika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejksiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
23 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
23 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł - Inspektor
Data wytworzenia:
23 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
23 stycznia 2020

Kontrola trwałości projektu pn. "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015" przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Jackiewicz, Kierownik Zespołu Kontrolującego
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
23 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Jackiewicz, Kierownik Zespołu Kontrolującego
Data wytworzenia:
10 stycznia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
23 stycznia 2020

Kontrola przeprowadzona w Słupskim Ośrodku Kultury przez Dyrektora Wydziału Kultury

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska - Dyrektor Wydziału Kultury
Data wytworzenia:
31 maja 2019
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
22 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska - Dyrektor Wydziału Kultury
Data wytworzenia:
31 maja 2019
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
22 stycznia 2020
Nazwa pliku:
odpowiedź na protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Jolanta Krawczykiewicz - Dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury
Data wytworzenia:
31 maja 2019
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
22 stycznia 2020

Kontrola projektu pn. "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjlanych szkołach zawodowych w Słupsku" przeprowadzona przez pracowników Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Główny Specjalista Koordynator Zespołu Marta Dylak
Data wytworzenia:
12 listopada 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
3 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Główny Specjalista Koordynator Zespołu Marta Dylak
Data wytworzenia:
12 listopada 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
3 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Główny Specjalista Koordynator Zespołu Marta Dylak
Data wytworzenia:
12 listopada 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
3 stycznia 2020
Nazwa pliku:
potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 grudnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
3 stycznia 2020

Kontrola przeprowadzona w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
2 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
5 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
2 stycznia 2020

Kontrola przeprowadzona w Stowarzyszeniu Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku przez pracownika Wydziału Kultury.

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Barbara Górniak
Data wytworzenia:
5 grudnia 2019
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
31 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Barbara Górniak
Data wytworzenia:
5 grudnia 2019
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
31 grudnia 2019

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Mateusz Janowski podisnpektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
27 grudnia 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
29 stycznia 2020
Nazwa pliku:
protokol kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Mateusz Janowski podisnpektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
27 grudnia 2019
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
29 stycznia 2020

Kontrola przeprowadzona w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara przez Dyrektora Wydziału Kultury

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska - Dyrektor Wydziału Kultury
Data wytworzenia:
16 grudnia 2019
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 grudnia 2019
Informację zaktualizował:
Barbara Górniak
Data aktualizacji:
22 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska - Dyrektor Wydziału Kultury
Data wytworzenia:
16 grudnia 2019
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
19 grudnia 2019
Nazwa pliku:
odpowiedź na protokół kontrolny
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Ruben Silva - Dyrektor Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica
Data wytworzenia:
19 grudnia 2019
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
22 stycznia 2020

Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu Miejskim nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
18 grudnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
18 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
18 grudnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
18 grudnia 2019

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
18 grudnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
18 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
18 grudnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
18 grudnia 2019

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku przez pracownika Wydziału Edukacji

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
18 grudnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
18 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Andrzej Bekier
Data wytworzenia:
18 grudnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
18 grudnia 2019

Kontrola przeprowadzona w Towarzystwie Sportowym Judo Gryf Słupsk przez pracownika przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Martyna Krawczyk
Data wytworzenia:
10 lipca 2019
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
17 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Protokół pokontrolny
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Martyna Krawczyk
Data wytworzenia:
10 lipca 2019
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek