Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

15-24

Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2024 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
15-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Zał. 1 Karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Zał. 2 Karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
9 stycznia 2024

14-24

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie wykonania w latach 2024-2025 zadania publicznego wspierającego i rozwijającego mieszkańców Słupska polegającego na prowadzeniu miejsc aktywności rękodzielniczej.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 stycznia 2024
Nazwa pliku:
14-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załacznik
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załacznik nr 1 do załacznika do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załacznik nr 2 do załacznika do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 stycznia 2024

13-24

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 320/WIP/22 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 stycznia 2024
Nazwa pliku:
13-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 stycznia 2024

12-24

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 70.986,85 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...* na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
8 stycznia 2024
Nazwa pliku:
12-24
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Strzała
Data publikacji:
8 stycznia 2024

11-24

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa artykułów spożywczych dodatkowych dla Przedszkola Miejskiego nr 9 „Akademia Uśmiechu”

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
8 stycznia 2024
Nazwa pliku:
11-24
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 stycznia 2024
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
8 stycznia 2024

10-24

w sprawie przekazania do zasobów Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku w administrowanie i zarządzanie nieruchomości gruntowej.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
10-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Paulina Justka
Data publikacji:
9 stycznia 2024

9-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
9-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
9 stycznia 2024

8-24

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
5 stycznia 2024
Nazwa pliku:
8-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
5 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Regulamin organizacyjny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
5 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Schemat organizacyjny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
5 stycznia 2024

7-24

w sprawie powołania Komisji ds. nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Rafał Szymański
Data publikacji:
5 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 7/WiP/2024
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
5 stycznia 2024
Informację opublikował:
Rafał Szymański
Data publikacji:
5 stycznia 2024

6-24

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2024 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonej na działanie czynników ryzyka – wypoczynek stacjonarny i poza miejscem zamieszkania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Zarządzenie 6/ZiSS/2024
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 stycznia 2024
Informację opublikował:
Anna Milewczyk
Data publikacji:
4 stycznia 2024

5-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Maurycego Mochnackiego 8, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
5-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
4 stycznia 2024

4-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Stanisława Konarskiego 10, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
4-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
4 stycznia 2024

3-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej działki nr 888 stanowiącej własność miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy B. Chrobrego oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
5 stycznia 2024
Nazwa pliku:
3-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
5 stycznia 2024

2-24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku na zadanie - Obchody świąt państwowych i rocznic historycznych.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
3 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
2-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
3 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
3 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
załącznik_nr_1
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
3 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
załącznik_nr_2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
3 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2024

1-24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku na zadanie - Wydarzenia artystyczne.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
3 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
1-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
3 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
3 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
załącznik_nr_1
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
3 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Nazwa pliku:
załącznik_nr_2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
3 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2024

1034-23

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
1034-23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
29 stycznia 2024

1033-23

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia, wymagań kwalifikacyjnych oraz szczegółowych warunków wynagradzania dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Jereczek
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
1033-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Jereczek
Data publikacji:
29 stycznia 2024

1032-23

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
1032-23
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 - Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1.1A - Wniosek o wszczęcie postępowania poniżej progów unijnych
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1.1A - Wniosek o wszczęcie postępowania poniżej progów unijnych
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1.1B- Wniosek o wszczęcie postępowania o wartości równej lub przekraczającej wartość unijną
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1.1B- Wniosek o wszczęcie postępowania o wartości równej lub przekraczającej wartość unijną
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1.2 - Regulamin Komisji Przetargowej
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1.3 - Oświadczenie czlonka komisji
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1.3 - Oświadczenie czlonka komisji
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1.4 Roczne sprawozdanie z realizacji wydatkowania środków publicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1.4 Roczne sprawozdanie z realizacji wydatkowania środków publicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 - Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2.1 - Karta zamówienia
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2.1 - Karta zamówienia
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2.2- Zamówienie
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2.2- Zamówienie
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 - Zasady sporządzania Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3.1 Harmonogram Wydatkowania Środków Publicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3.1 Harmonogram Wydatkowania Środków Publicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3.2 - Aktualizacja Harmonogramu Wydatkowania Środków Publicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3.2 - Aktualizacja Harmonogramu Wydatkowania Środków Publicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3.3 Harmonogram Wydatkowania Środków Publicznych URZĄD
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3.3 Harmonogram Wydatkowania Środków Publicznych URZĄD
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 4 - Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 - Rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
9 stycznia 2024

1030-23

w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up.Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Regulamin
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
9 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Schemat
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
9 stycznia 2024

1029-23

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Wrocławskiej oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
4 stycznia 2024
Informację zaktualizował:
Aneta Pilch
Data aktualizacji:
8 stycznia 2024
Nazwa pliku:
1029-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2023
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
4 stycznia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek