Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

147-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 36, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
147-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
28 lutego 2024

146-24

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 511/ZN/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 36, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
146-23
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
28 lutego 2024

145-24

w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku”
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2024
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
145-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2024
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2024
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
28 lutego 2024

144-24

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska”
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2024
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
144-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2024
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2024
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
28 lutego 2024

143-24

w sprawie zmian w planie wydatków Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
23 lutego 2024
Nazwa pliku:
143-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Borzyszkowska
Data publikacji:
23 lutego 2024

142-24

w sprawie ustalenia w 2024 roku średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych "Mój Dom - Moja Przyszłość" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
23 lutego 2024
Informację zaktualizował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data aktualizacji:
1 marca 2024
Nazwa pliku:
142-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
23 lutego 2024
Nazwa pliku:
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2024
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
1 marca 2024

141-24

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Paulina Wiatrowicz
Data publikacji:
28 lutego 2024
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 141/PP/2024
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska - Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Paulina Wiatrowicz
Data publikacji:
28 lutego 2024

140-24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie zadania wpisującego się w sferę zadań publicznych art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z zakresu promocji pn.”Lato w mieście” wybranego do realizacji w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2024

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
26 lutego 2024
Nazwa pliku:
140-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
26 lutego 2024
Nazwa pliku:
załącznik do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
26 lutego 2024
Nazwa pliku:
zał.nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
26 lutego 2024
Nazwa pliku:
zał.nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
26 lutego 2024
Nazwa pliku:
zał.nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
26 lutego 2024

139-24

w sprawie zmian w planie wydatków Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
139-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
21 lutego 2024

138-24

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 lutego 2024
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
138-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 lutego 2024
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
21 lutego 2024

137-24

w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Słupsku jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2023 rok oraz prewspółczynnika za 2023 rok dla celów korekty podatku odliczonego w 2023 roku oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2023 rok oraz prewspółczynnika za 2023 rok do odliczenia podatku VAT w 2024 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
20 lutego 2024
Nazwa pliku:
137-24
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
20 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
20 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik do Załącznika Nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
20 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
20 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik do Załącznika Nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Adrianna Rodzik
Data publikacji:
20 lutego 2024

136-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Dąbrówki 16, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
136-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lutego 2024

135-24

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego będącego własnością Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch - ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
20 lutego 2024
Nazwa pliku:
135-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch - ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
20 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch - ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
20 lutego 2024

134-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
134-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
21 lutego 2024

133-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
133-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
21 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 lutego 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
21 lutego 2024

132-24

w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz zasad dostarczania odzieży i obuwia roboczego
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
19 lutego 2024
Nazwa pliku:
132-24
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
19 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
19 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
19 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
19 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
19 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
19 lutego 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
19 lutego 2024
Informację opublikował:
Mirosław Gołębiewski
Data publikacji:
19 lutego 2024

131-24

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
131-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
Regulamin organizacyjny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
Schemat organizacyjny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
16 lutego 2024

130-24

w sprawie: określenia zasad przyznawania, określenia okresów używalności sortów mundurowych, zasad rozliczania się z umundurowania dla Strażników Miejskich Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia zasad pokrywania przez Urząd Miejski w Słupsku kosztów czyszczenia, konserwacji i prasowania umundurowania Strażników Miejskich.


Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up.Prezydenta Miasta Słupska - Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
130-24
Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up.Prezydenta Miasta Słupska - Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up.Prezydenta Miasta Słupska - Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up.Prezydenta Miasta Słupska - Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up.Prezydenta Miasta Słupska - Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
załącznik nr 4
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
z up.Prezydenta Miasta Słupska - Łukasz Kobus Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
16 lutego 2024

129-24

w sprawie powołania Komisji Druków Ścisłego Zarachowania
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
129-24
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Michał Komar
Data publikacji:
16 lutego 2024

128-24

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Raszyńskiej 3, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz

ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
16 lutego 2024
Nazwa pliku:
128-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 lutego 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
16 lutego 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek