Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

47-24

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadania wpisującego się w sferę zadań publicznych art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy tj. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – prowadzenie w roku 2024 funduszu lokalnego

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
15 lutego 2024
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 47/WiP/2024
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
15 lutego 2024

46-24

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla budowy i rozbudowy połączenia ulic Bałtyckiej - Kaszubskiej - Gdańskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
46-24
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 7
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 8
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 9
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 10
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 11
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 12
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 13
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 14
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
23 stycznia 2024

45-24

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 501/WGKiOŚ/2022 Prezydenta Miasta Słupska w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku”

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
22 stycznia 2024
Nazwa pliku:
45-24
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
22 stycznia 2024

44-24

w sprawie powołania komisji do spraw podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Duda-Pirka
Data publikacji:
19 stycznia 2024
Nazwa pliku:
44-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Duda-Pirka
Data publikacji:
19 stycznia 2024

42-24

Zarządzenie Nr 42/ZRP/2024 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Zespół Radców Prawnych
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Sekretarz Miasta Słupska Łukasz Kobus
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bogumiła Kantowska
Data publikacji:
29 stycznia 2024
Nazwa pliku:
42-24
Podmiot publikujący:
Zespół Radców Prawnych
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Sekretarz Miasta Słupska Łukasz Kobus
Data wytworzenia:
29 stycznia 2024
Informację opublikował:
Bogumiła Kantowska
Data publikacji:
29 stycznia 2024

41-24

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
17 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Witkowska
Data publikacji:
23 stycznia 2024
Nazwa pliku:
41-24
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
17 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Witkowska
Data publikacji:
23 stycznia 2024

40-24

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
18 stycznia 2024
Nazwa pliku:
40-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
18 stycznia 2024
Nazwa pliku:
załącznik do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 stycznia 2024
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
18 stycznia 2024

39-24

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA SŁUPSKA
Data wytworzenia:
16 stycznia 2024
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
16 stycznia 2024
Nazwa pliku:
39-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA SŁUPSKA
Data wytworzenia:
16 stycznia 2024
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
16 stycznia 2024
Nazwa pliku:
załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA SŁUPSKA
Data wytworzenia:
16 stycznia 2024
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
16 stycznia 2024

38-24

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/WIP/2024 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska


Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
16 stycznia 2024
Nazwa pliku:
38-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
16 stycznia 2024

37-24

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu podziału, kryteriów i trybu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Duda-Pirka
Data publikacji:
17 stycznia 2024
Nazwa pliku:
37-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 stycznia 2024
Informację opublikował:
Karolina Duda-Pirka
Data publikacji:
17 stycznia 2024

36-24

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 stycznia 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
15 stycznia 2024
Nazwa pliku:
36-24
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 stycznia 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
15 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 stycznia 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
15 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 stycznia 2024
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
15 stycznia 2024

35-24

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Słupska na 2024 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
17 stycznia 2024
Nazwa pliku:
35-24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marta Stelmaszuk
Data publikacji:
17 stycznia 2024

34-24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia lub powierzenia zadania publicznego w obszarze polityki społecznej z zakresu rozwoju, wsparcia i integracji cudzoziemek i cudzoziemców w 2024 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
34-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Ogłoszenie konkursowe
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
12 stycznia 2024

33-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
33-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
12 stycznia 2024

32-24

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
32-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
12 stycznia 2024

31-24

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 23 „Promyczek” w Słupsku”.

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
31-24
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
12 stycznia 2024

30-24

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 24 miesięcy kompleksowej obsługi druku i urządzeń drukujących i kopiujących dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
15 stycznia 2024
Nazwa pliku:
30-24
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
15 stycznia 2024

29-24

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 674/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
15 stycznia 2024
Nazwa pliku:
29-24
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Jolanta Szachnowska
Data publikacji:
15 stycznia 2024

28-24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2024 r. na realizację zadania publicznego dotyczącego koordynacji wolontariatu, prowadzenia bazy wolontariuszy, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 28/WiP/2024
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Ogłoszenie konkursowe
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
12 stycznia 2024
Nazwa pliku:
Karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta.
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
12 stycznia 2024

27-24

w sprawie powołania Zespołu do opiniowania wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych
w 2024 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
18 stycznia 2024
Nazwa pliku:
27-24
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 stycznia 2024
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
18 stycznia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek