Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Kontrola Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie utrzymania mogił wojennych.
Kontrole
2017-12-14
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie efektywności energetycznej
Dokumenty
2017-12-14
wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący żródeł ciepła z dnia 30.11.2017 roku
Dokumenty
2017-12-14
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wysokości dochodów Miasta Słupska z tyt. podatku od nieruchomości na cele mieszkaniowe oraz przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej za lata 2014-2017
Dokumenty
2017-12-14
1330-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-12-14
Tekst jednolity Statutu Miasta Słupska z dnia 29 marca 2006 r. z późniejszymi zmianami
Dokumenty
2017-12-14
Tekst jednolity Statutu Miasta Słupska z dnia 29 września 2010 r. z późniejszymi zmianami
Dokumenty
2017-12-14
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na zadanie
Dokumenty
2017-12-14
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Dokumenty
2017-12-14
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Dokumenty
2017-12-14
Tekst jednolity Statutu Miasta Słupska z dnia 30 listopada 2016 r. z późniejszymi zmianami
Dokumenty
2017-12-14
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Dokumenty
2017-12-14
Usługa usuwania(wywozu) nieczystości stałych oraz dzierżawa pojemników do gromadzenia nieczystości z budynków Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa nr 1 i nr 3 , ul. Jaracza 5 oraz SCOPiES przy ul. Niedziałkowskiego 6
Przetargi
2017-12-14
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Dokumenty
2017-12-14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
Dokumenty
2017-12-14
Wniosek o udostępnienie informacji dot. budżetów partycypacyjnych
Dokumenty
2017-12-14
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie cyfrowej bazy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska
Przetargi
2017-12-14
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Miasta Słupska oraz jego niektórych jednostek organizacyjnych.
Przetargi
2017-12-13
Świadczenie usługi całodobowej ochrony oraz dozór obiektów Urzędu Miejskiego w Słupsku
Przetargi
2017-12-13
Dostawa 40 szt. zapór (rękawów) przeciwpowodziowych i 20 szt. folii wewnętrznej
Przetargi
2017-12-13

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek