Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Nabór uwag do oferty realizacji zadania publicznego - art. 19a
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu opieki paliatywnej
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie świetlicy dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami mającej na celu m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i zapewnienie przestrze
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu miejsc aktywności rękodzielniczej, warsztatów dla mieszkańców i mieszkanek miasta pn " Męska szopa" oraz "Damska szopa" w roku 2019
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego dotyczącego koordynacji wolontariatu, prowadzenia bazy wolontariuszy, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu w roku 2019
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji Słupskiego Kongresu Kobiet w roku 2019
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki konkursu sport
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki konkursu sport
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki konkursu sport
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki konkursu sport
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki konkursu sport
Ogłoszenia
2019-02-15
Wyniki konkursów
Dokumenty
2019-02-15
Kalendarz najważniejszych spotkań kierownictwa w dniach 18.02 - 23.02.2019 r.
Dokumenty
2019-02-15
stanowisko ds. nadzoru nad przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami w Wydziale Edukacji
Praca
2019-02-15
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczacej opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Dokumenty
2019-02-15
stanowisko ds. obciążania nieruchomości w Referacie Zarządzania Mieniem w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Praca
2019-02-15
176-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-02-15
Nabór na specjalistę do spraw kadrowych
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku
2019-02-15
Marcin Grzybiński
Oświadczenie majątkowe
2019-02-15

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek