Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 na dzień 03.08.2022 r
Dokumenty
2022-08-03
stanowisko ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz spraw organizacyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Katastru
Praca
2022-08-03
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. J. Tuwima 21c/1 stanowiącej własność Miasta Słupska
Przetargi
2022-08-03
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. A. Łajming 5/3c stanowiącej własność Miasta Słupska
Przetargi
2022-08-03
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. W. Reymonta 12/6a stanowiącej własność Miasta Słupska
Przetargi
2022-08-03
589-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-03
586-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-03
572-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-03
587-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-03
Ogłoszenia
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
2022-08-02
574-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-02
577-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-02
584-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-02
588-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-02
585-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-02
Nabór uwag do oferty w trybie art. 19a - „Zorganizowanie otwartej imprezy plenerowej o nazwie JESIENNA ZADYNIA”
Ogłoszenia
2022-08-02
Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2022 roku na jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Słupska
Ogłoszenia
2022-08-02
Druk Nr 48/2
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2022-08-01
582-22
Zarządzenia Prezydenta
2022-08-01
Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Kontrole
2022-08-01

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek