Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
63-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-01-23
Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
Kontrole
2019-01-23
60-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-01-22
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - salda, lokaty za okres 01-31.12.2018
Dokumenty
2019-01-22
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Słupska w roku 2017
Dokumenty
2019-01-22
Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Dokumenty
2019-01-22
Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Miasta Słupska
Dokumenty
2019-01-22
Konsultacje społeczne dotyczące zniesienia urzędowej nazwy Ryczewo jako części miasta Słupska.
Dokumenty
2019-01-22
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE W 2019 ROKU
Ogłoszenia
2019-01-22
Wyniki konkursu - bezdomność mężczyzn
Ogłoszenia
2019-01-22
"Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - Wyposażenie Kamienicy Otto Freudlicha: CZĘŚĆ I - wykonanie i montaż aneksu kuchennego, CZĘŚĆ II - dostawa i montaż mebli"
Przetargi
2019-01-22
Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
2019-01-22
58-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-01-22
59-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-01-22
Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Słupska
Dokumenty
2019-01-22
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Ogłoszenia
2019-01-22
„Ogłoszenia prasowe – w prasie lokalnej, krajowej i kondolencje/ nekrologi”
Przetargi
2019-01-21
stanowisko ds. kadr i rozwoju pracowników w Wydziale Zarządzania Kadrami
Praca
2019-01-21
stanowisko ds. wydawania odpisów oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego
Praca
2019-01-21
"Wykonanie inwentaryzacji, aktualizacji i wycen nieruchomości dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami (część 1) oraz Wydziału Polityki Mieszkaniowej (część 2) w 2019 roku"
Przetargi
2019-01-21

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek