Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
1121-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-12-17
1120-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-12-17
Uchwała Nr 238/p213/F/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037
Dokumenty
2019-12-17
Uchwała Nr 239/p213/P/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Słupsk na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Dokumenty
2019-12-17
Kontrola przeprowadzona w klubie sportowym ProSport przez pracownika przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu
Kontrole
2019-12-17
Kontrola przeprowadzona w Towarzystwie Sportowym Judo Gryf Słupsk przez pracownika przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu
Kontrole
2019-12-17
1110-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-12-16
Otwarty konkurs ofert - Prowadzenie całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin.
Dokumenty
2019-12-16
1117-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-12-16
Otwarty konkurs ofert na zadanie - Działalność dla osób bezdomnych – prowadzenie ogrzewalni.
Dokumenty
2019-12-16
Otwarty konkurs ofert na zadanie - Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich, w tym prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych.
Dokumenty
2019-12-16
Otwarty konkurs ofert na zadanie - Zapewnienie całodobowego schronienia, opieki wraz z wyżywieniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (dorosłych i dzieci)
Dokumenty
2019-12-16
wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie konkursu na Dyrektora PTLT
Dokumenty
2019-12-16
1118-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-12-16
Petycja w sprawie wykonania chodnika lub przejścia przez ekran akustyczny na ul. Koszalińskiej - termin rozpatrzenia- 24.01.2019
Dokumenty
2019-12-16
Uchwała Nr XIII/219/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Dokumenty
2019-12-16
Raport z konsultacji społecznych dotyczących propozycji nadania nazwy „Graniczna” ulicy zlokalizowanej na działkach nr 18, 19/1, 20, 22/3 i 22/6 w obrębie ewidencyjnym 1 Miasta Słupska.
Dokumenty
2019-12-13
1116-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-12-13
1100-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-12-13
1099-19
Zarządzenia Prezydenta
2019-12-13

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek