Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Konsultacje społeczne dot. zadania „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych”
Dokumenty
2020-06-15
Konsultacje społeczne dot. zadania „Przebudowa ulic Łukasiewicza i Mikołajskiej”
Dokumenty
2020-06-15
Konsultacje społeczne dot. zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla Osiedla Zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja w Słupsku”
Dokumenty
2020-06-15
449-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-06-15
Konsultacje społeczne dot. zadania „Przebudowa ulicy Dywizjonu 303”
Dokumenty
2020-06-15
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. zadania „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych”
Ogłoszenia
2020-06-15
462-2020
Zarządzenia Prezydenta
2020-06-15
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. zadania „Przebudowa ulic Łukasiewicza i Mikołajskiej”
Ogłoszenia
2020-06-15
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. zadania "„Wykonanie dokumentacji projektowej dla Osiedla Zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja w Słupsku”
Ogłoszenia
2020-06-15
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. zadania "Przebudowa ulicy Dywizjonu 303"
Ogłoszenia
2020-06-15
461-2020
Zarządzenia Prezydenta
2020-06-15
Roczny Plan Konsultacji Społecznych na 2020 rok (aktualizacja - czerwiec)
Dokumenty
2020-06-15
457-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-06-15
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Dokumenty
2020-06-15
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 10:00
Dokumenty
2020-06-15
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Dokumenty
2020-06-12
Druk Nr 19/16
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2020-06-12
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska
Ogłoszenia
2020-06-12
Wniosek wraz z odpowiedzią o udostępnienie informacji publicznej w sprawie firm zajmujących się niszczeniem dokumentów
Dokumenty
2020-06-12
447-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-06-12

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek